Matte i barnehagen

Interessen for matematiske aktiviteter variere veldig blant barna i barnehagen

Les mer >>

Sandkassa: Idyll og maktmisbruk

Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. Men hva skjer egentlig der, og er de der frivillig?

Les mer >>

Rammeplan i hverdagen: Progresjon i rammeplan

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av fysisk miljø. For å få til det må vi ha en fleksibel organisering, vi må delta og reflektere og – ikke minst – vi må ha god tid.

Les mer >>

Har Fredrikstad kommune glemt førstespråkets betydning?

Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre

Les mer >>

Miljølære for barnehagefolk- del 3

«Miljølære for barnehagefolk» er en serie artikler om miljøspørsmål for deg som jobber i barnehagen.

Les mer >>

Samtale som demokrati

Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?

Les mer >>

Utviklingssamtale med foreldrene - kommunikasjon på ulike plan

Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.

Les mer >>

Masteroppgave: Om etikk

I denne masteroppgaven tar Masterstudent Elin Holth for seg etikk i forhold til barnehageyrket. Den er både nyttig og interessant for barnehageansatte.

Les mer >>

Andre har pult!

Det går for tiden en høylytt debatt om barns seksuelle lek i barnehagen. Pia Friis kan vel sies å ha initiert den, godt hjulpet av Dagbladet. Her er en historie fra en barnehage.

Les mer >>