Barnehageforum - Digital kompetanse i barnehagen

Digitale verktøy i barnehagen – et supplement

Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte for språket

All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2

Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>

Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

Anbefalt app

Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann

Les mer >>