Den nødvendige omsorgen

Noen få ledige plasser igjen Hvis du ønsker å delta på årets Nordiske Impulser 13. og 14. mai, må du være rask med melde deg på. Følg linken for å melde deg på

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagens indre liv, men omsorgen har likevel havnet i skyggen av læring i barnehagen. I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. Sånn kan vi ikke ha det lenger! Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Og vi må spørre: Er det mulig å gi god nok omsorg med for få voksne på avdelingen?

Velkommen til en konferanse som utelukkende handler om omsorg - hva, hvorfor og hvordan. Programmet for konferansen er klart. Vi har fått med oss 9 meget dyktige fagfolk fra Norge, Sverige og Danmark som vet mye om omsorg, og som er meget gode til å formidle sin innsikt!
 

Vi tilbyr deg faglig fordypning og nye argumenter i strevet for en bedre barnehage - basert på ny forskning og sterke opplevelser. Bli med du også, og sørg for at din barnehage blir skikkelig god på omsorg - et nødvendig grunnlag for all utvikling!
 

Vil den nye stortingsmeldingen bidra til mer tid til lek og læring?

En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Lekelykke i barnehagen

Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.

Les mer >>

Nordiske Impulser 2014

Den nødvendige omsorgen

Les mer >>

De fleste barn trives i barnehagen, men noen gjør det ikke

Kjeld Rasmussen fra Dansk Pædagogisk Forum og Udviklingsforum skriver her om trygge og utrygge barn i barnehagen.

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

Her lever rolleleken!

Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.

Les mer >>

Å ha rom for alle barn krever kompetente omsorgsgivere

En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.

Les mer >>