Den nødvendige omsorgen

Noen få ledige plasser igjen Hvis du ønsker å delta på årets Nordiske Impulser 13. og 14. mai, må du være rask med melde deg på. Følg linken for å melde deg på

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagens indre liv, men omsorgen har likevel havnet i skyggen av læring i barnehagen. I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. Sånn kan vi ikke ha det lenger! Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Og vi må spørre: Er det mulig å gi god nok omsorg med for få voksne på avdelingen?

Velkommen til en konferanse som utelukkende handler om omsorg - hva, hvorfor og hvordan. Programmet for konferansen er klart. Vi har fått med oss 9 meget dyktige fagfolk fra Norge, Sverige og Danmark som vet mye om omsorg, og som er meget gode til å formidle sin innsikt!
 

Vi tilbyr deg faglig fordypning og nye argumenter i strevet for en bedre barnehage - basert på ny forskning og sterke opplevelser. Bli med du også, og sørg for at din barnehage blir skikkelig god på omsorg - et nødvendig grunnlag for all utvikling!
 

Studietur til Reggio Emilia i uke 48, 26.11. – 02.12.2006

Hva med en tur til Reggio Emilia i høstmørket? Det norske Reggionettverket og Det danske Reggio Emilia nettvert arranterer en studietur i slutten av november

Les mer >>

Barns motstand

Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.

Les mer >>

Gi den risikofylte leken en sjanse

Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>

Det viktigste er å få leke – egne lekminner

Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?

Les mer >>

Læring i barnehagen

Førskolelærerne har noe ulike oppfatninger av læring, kunnskaper og innhold i barnehagen.

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Lekende læring

Et besøk i en av Læringsverkstedetsbarnehager gir et klart inntrykk av en målrettet pedagogikk

Les mer >>