Med 20 års fartstid som styrer i åpen barnehage, er det for meg ingen tvil om at åpen barnehage i løpet av disse årene har vært i endring.

Til tross for at brukergruppen har endret seg mye i løpet av disse 20 årene, først og fremst som følge av såkalt « full barnehagedekning», har vi ansatte fremdeles like stor, og kanskje enda større tro på betydningen av åpen barnehage.
 
Åpen barnehage er et sted med mange muligheter. En positiv utnyttelse av både muligheter og begrensninger, vil komme både barn og voksne i lokalsamfunn og storsamfunn til gode.
 
Barnehagens erfaring gjennom 20 år er dokumentert i en egen rapport og presentert i et møte med kunnskapsdepartementet. Vi mener det er viktig å fortsatt satse på åpne barnehager fordi :
 
barnehagefolk - TEma: Kroppene Denne saken er publisert i Barnehagefolk nr. 4/2014. Hvis du ikke får det i posten, følg linken for å tegne abonnement eller kjøp ett enkeltnummer.
 
 
Åpne barnehager er:
 
 • Et møtested med gode muligheter for å bygge nettverk og forebygge isolasjon for mødre i svangerskapspermisjon og fedre i pappapermisjon
 • Et tilbud som kan benyttes av de aller minste barna før de har rett til barnehageplass eller mens de venter på ordinær barnehageplass. Åpen barnehage fungerer dermed som en tilvenning til tradisjonell barnehage
 • Et meningsfylt alternativ til barn og voksne som på grunn av skift- eller kveldsarbeid ikke ønsker ordinær barnehage et alternativ /tilbud for de som bruker åpen barnehage i kombinasjon med deltidsplass i ordinær barnehage
 • Et alternativt barnehagetilbud for de som av ulike årsaker bevisst velger å ikke benytte ordinær barnehage fra ettårs alder, men velger å være å hjemme med barna litt lenger
 • Et viktig tilbud når det gjelder integrering av flerspråklige barn og voksne
 • Et viktig alternativ for familier tilknyttet arbeidsinnvandring, i påvente av formaliteter som gir rettigheter i forhold til ordinær barnehage

Alle barn har rett til et inkluderende barnehagetilbud. Det bør gjelde også der hvor foreldre av ulike grunner ikke benytter ordinær barnehage

 
Åpne barnehager kan være en viktig samarbeidspartner:
 
 • Ved tidlig hjelp/intervensjon overfor familier med ulike behov for ekstra hjelp og støtte
 • For tverrfaglig samarbeid (helsestasjon, ressurshelsestasjon/ familiesenter, barnevern osv.)
 • For generell språkstimulering; spesielt i forhold til flerspråklige barn og voksne
 • For å motivere til ordinær barnehage for de som av ulike årsaker er skeptiske til dette
 
Selve grunntanken bak opprettelsen av åpne barnehager var at barn som ikke gikk i ordinære barnehager, skulle få et pedagogisk tilbud. Det bør det fortsatt være. Alle barn har rett til et inkluderende barnehagetilbud. Det bør gjelde også der hvor foreldre av ulike grunner ikke benytter ordinær barnehage så tidlig eller så lenge som det store flertall gjør.
 
Åpen barnehage er totalt sett ett billig barnehagetilbud med positive ringvirkninger på ulike områder, bla. psykisk helse, og dermed også gir en samfunnsøkonomisk gevinst.
 
Hvilke ønsker har vi for framtidens åpne barnehager?
 
Vi ønsker:
 
 • At åpen barnehage fortsatt skal defineres som barnehage og være en pedagogisk virksomhet med rettigheter og plikter tilpasset åpne barnehagers egenart i forhold til barnehagelov og rammeplan
 • Et regelverk uten rom for mange ulike tolkninger som medfører stor forskjellsbehandling av åpne barnehager på viktige områder som har med kvalitet å gjøre, bl.a. økonomi og bemanning. Dette har vært en viktig årsak til at mange åpne barnehager de siste årene er blitt nedlagt.