De åpne barnehagene er ikke bare møtearena for små og store

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 1999, og har frem til i høst arbeidet som pedagogisk leder i «ordinære» barnehager.
 
Tiden var moden for nye utfordringer, og de fant jeg her i Tripp Trapp åpen barnehage.
 
Jeg kjente godt til barnehagen fra før, da jeg selv benyttet meg av tilbudet i egen permisjonstid med barna.
 
Som nybakt mor var det verdifullt og nyttig å komme hit. Her møtte jeg foreldre i samme situasjon som meg, noen hadde flere barn, og alle delte vi erfaringer og opplevelser dersom vi ønsket det. Permisjonstiden, og spesielt tiden etter fødselen, kan for mange være tøffere enn de hadde forventet seg. Jeg satte aller mest pris på kompetansen og omsorgen de ansatte viste, både overfor barna og omsorgspersonene. De utviste et genuint blikk for den enkelte, og de relasjonene de sto i.
 
barnehagefolk - tema: kroppene Denne saken er publisert i Barnehagefolk nr. 4/2014. Hvis du ikke får det i posten, følg linken for å tegne abonnement eller kjøp ett enkeltnummer.
 
 
De åpne barnehagene er ikke bare møtearena for små og store. Her finner verdifull lek og læring sted, relasjoner knyttes og bygges. Her fikk jeg selv ny barselgruppe med barn nummer to. Da jeg ved en anledning kom med ett hjertesukk over at gruppen min ikke fungerte, ble jeg inkludert i en annen gruppe, som brukte Tripp Trapp og babysang som en av sine faste møteplasser.
 
Det å kunne dele tanker, opplevelser, bekymringer og utfordringer med noen du vet har taushetsplikt kan gjøre godt. Det å få sette ord på det en strever med, er ofte til hjelp. Her har de åpne barnehagene en større mulighet enn «ordinære».
 
Åpne barnehager er en viktig arena som kan hjelpe både barn, voksne og familier med utfordringer av ulik karakter. Vi lytter, gir veiledning og videreformidler kontakt til ulike samarbeidsinstanser der det er nødvendig.
 
Den største forskjellen jeg som ansatt opplever fra «ordinære» barnehager, er foreldresamarbeidet. Her har vi mulighet til å gi veiledning og ha et nært samarbeid med foreldrene gjennom hele dagen, ikke bare i hente- og bringe situasjon. Dermed har vi en unik anledning til å skape trygghet og nærhet til brukerne, noe som igjen bidrar til at de er åpne for råd og veiledning. Videre opplever jeg at foreldrene setter pris på vår faglige kompetanse, og stiller gjerne spørsmål omkring barns utvikling og samspillsrelasjoner.
 
Jeg ser nytten av åpne barnehager som forberedelsesarena til ordinære barnehager både for liten og stor. Barna som går her får gode forutsetninger til å lære seg verdifullt samspill med andre barn, både eldre, yngre og jevngamle. De får tidlig erfare seg selv som del av en større gruppe, i trygge omgivelser sammen med omsorgsperson, før alvoret tar dem ved barnehagestart.
 
Videre vil jeg løfte frem det viktige arbeidet barnehagen gjør i forhold til språkstimulering og integrering. Her har vi anledning til å fange opp barn med språkvansker, som ikke benytter ordinært barnehagetilbud. Gjennom dialog med foreldre, kan vi bidra til at barna får tilgang til det hjelpeapparatet som er i kommunen.
 
Sist men ikke minst: Når vi sier takk for i dag, går liten og stor hjem med øyne som tindrer mer enn de gjorde da de kom.