Du må tørre å satse på deg selv. Du må tviste din indre dialog i positiv retning, fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen er deg selv.

Og da er det viktig at du hører noe bra! sier Hanne Kristin Rohde.
 
Hun har erfaring fra 25 år som politiadvokat, politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. I dag er Hanne Kristin Rohde krimbokforfatter og mye brukt foredragsholder om ledelse og organisasjonskultur. Du møter henne på Lederforum 2017.
 
– Foredraget du skal holde under Lederforum heter "Kjemp for alt hva du har kjært". Hva ligger i denne tittelen?
 
– Det handler om det viktigste i livet, nemlig å like og respektere seg selv. For hvordan skal vi kunne være en ressurs for andre om vi ikke står støtt i oss selv? ville vi behandlet våre beste venner slik vi av og til tidvis behandler oss selv?
 
lederforum 2017 Tydelig ledelse i flat struktur?! Det blir ofte hevdet at barnehagen er preget av en likhetsideologi og en flat struktur mellom barnehagelærere og assistenter. Er dette sant, eller eksisterer det større ulikheter mellom yrkesgruppene? Møt Hanne Rohde og flere dyktige foredragsholdere i Oslo 20. og 21. mars. Les mer om konferansen.
 
– Du har også en spennede undertittel; "Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt". Hva handler dette om?
 
– Vi utsettes for angrep på selvfølelsen både innenfra og utenfra. Hvis ikke den indre dialogen er på parti med oss sånn hovedsakelig, kan vi lett føle at alle andre kan mer, og føle oss underlegne. Jeg gir, ved muntre og alvorlige tilbakeblikk på eget liv, eksempler på hvordan jeg måtte ta meg selv i nakken og heise meg opp. Og hvilke knep jeg brukte for å lykkes. På samme måte støter vi på angrep utenfra. Folk som ikke vil oss vel eller får oss til å føle oss små eller ubekvemme. Her byr jeg på en liten kvikk-fix for å komme på plass i seg selv for eksempel foran et viktig møte.
 
– Du har tidligere sagt at det er det relasjonelle som er det viktigste i endringsledelse og i tider med tøffe omstillinger. Hvorfor?
 
– Det er påvist gjennom forskning at følelser påvirker oss i like stor grad som fornuften. I norsk kultur og arbeidsliv er det vanskelig, kanskje umulig, å nå de beste resultater gjennom hard ledelse. Det handler om å nå frem til hverandre, berøre hverandre mentalt. Fordi i mellommenneskelige relasjonene ikke kan effektiviseres. En klok leder vet å bygge relasjonskompetanse og har forstått at dette er veien til resultater.
 
– Hvordan kan din ledererfaring fra politiet ha overføringsverdi til ledelse i barnehagesektoren?
 
Vi er mennesker. Uansett hvilket arbeidsfelt, hvilke interesser hvilket individ. De fleste, kanskje alle, reagerer vi positivt på balanse og likeverd. Bli sett og verdsatt. Derfor er min erfaring om å bygge seg selv sterk relevant uansett hva vi jobber med. Det handler om det "lille" ekstra som gjør hele forskjellen, sier Hanne Kristin Rohde.

Total kvalitetsledelse

TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.

Les mer >>

Som leder skal du forebygge mobbing

Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse

Les mer >>

Ny som leder i barnehagen - del 2

En informasjonsperm til nye medarbeidere og vikarer bidrar til å gjøre hverdagen enklere

Les mer >>

Viktige spørsmål før endringsprosesser igangsettes

Hvilken visjon står bak endringene? Hvilke utfordringer vil vi møte? Denne artikkelen presenterer 11 fokusområder, som er avgjørende i ledelse og kommunikasjon av en organisasjon som skal gjennom endringsprosesser.

Les mer >>

Dårlige ledere gir stressede medarbeidere

Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser

Les mer >>

Ledelse er også å være i opprør!

«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.

Les mer >>

Tilstedeværelse og nærværende lederskap - tilgjengelig i passe doser

Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.

Les mer >>

Ledelse i en livskraftig organisasjon

Hva er en sterk og livskraftig organisasjon? Er virkelig utviklingspotensialet uendelig stort eller er det begrenset av rammene i organisasjonen?

Les mer >>

Konflikter i personalgrupper

Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?

Les mer >>