Personalmøte med den gode historien

Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen kan disse teknikkene hjelpe

Les mer >>

Trivsel på arbeidsplassen

Mye stress og dårlig utnyttelse av de gode ressursene i personalgruppen?

Les mer >>

Konflikter i personalgrupper

Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?

Les mer >>

Barnehageledere opplever stress

En stor andel av lederne i barnehager opplever stress i løpet av karrieren sin, hevder leder av Dansk Pædagogisk Forum, Kjeld Rasmussen. Hvorfor? Og hva kan de gjøre for å forebygge?

Les mer >>

Noen råd før du gjennomfører den vanskelige samtalen

Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker

Les mer >>

Hvordan skape positivitet på arbeidsplassen

Hva er det som skaper de beste øyeblikkene på din arbeidsplass?

Les mer >>

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>

Overføring av ferie

Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår

Les mer >>

Hva fremmer kreativitet i barnehagen?

Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.

Les mer >>