Angst hos barn og unge

Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.

Les mer >>

Ta barnas tull og tøys på alvor

Tiss og bæsj og promp går aldri av moten. Barn elsker å tulle og tøyse. Men hva handler dette fenomenet om? Og hvordan blir barns tull og tøys møtt av de voksne? – spør Sonja Kibsgaard i sin nye bok.

Les mer >>

Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Alle med i Eigersund

ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen sint

I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Glad

Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad

Les mer >>

Å lese om forelskelse

Voksne i barnehagen er bindeleddet mellom bildeboken og barnet. Leser vi slik at barnet inviteres til å være meddikter, stimulerer vi barnets utvikling og gir gode leseopplevelser.

Les mer >>

Han blir så sint

Hva gjør du med barn som sliter med "kort lunte"?

Les mer >>

Barn og integritet – del 1

Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.

Les mer >>