Er det jentene som skal endres?

Hvordan ivaretas likestllingsarbeidet i barnehagene?

Les mer >>

Bevegelsesglede og motorisk kompetanse

Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Mat er toppen på Ånnerudtoppen

Barn tilbringer mye av livet i barnehagen. Da trenger de skikkelig, næringsrik og variert mat. Det har Ånnerudtoppen barnehage tatt konsekvensen av.

Les mer >>

Barnehagens matpolitikk

Har din barnehage et bevisst forhold til måltidet og hva som serveres?

Les mer >>

Rammeplan i hverdagen: Progresjon i rammeplan

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av fysisk miljø. For å få til det må vi ha en fleksibel organisering, vi må delta og reflektere og – ikke minst – vi må ha god tid.

Les mer >>

Snakk om bildet 6 - Dukkekroken

Hvordan brukes og tilrettelegges dukkekroken i barnehagene?

Les mer >>

Fant en arena for fortellingene mine

Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.

Les mer >>

Ivareta dei yngste barna sin leik!

Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?

Les mer >>