Samlingsstunden ut fra Vygotskijs perspektiv

Hvordan skal man finne en god balanse mellom lek og læring i samlingsstunden?

Les mer >>

PISA forandret norsk skole – står barnehagen for tur?

"PISA er historien om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert utdanningspolitikken, noe vi tidlige har oppfattet som landenes eget anliggende"

Les mer >>

Kreativitet er ikke en evne

Når vi får en ide eller er kreative, hva er det egentlig som skjer?

Les mer >>

Barns rett til utvikling

Her finner du en skjematisk oversikt over et mulig utviklingsforløp på ulike områder i ulike aldere.

Les mer >>

Vi må bruke vår nye kunnskap om små barns hjerner

Nye metoder har gitt oss helt ny kunnskap om hva som foregår i små barns hjerner. Denne kunnskapen er det viktig at vi tar i bruk, mener forskeren Ann Elisabeth Knudsen.

Les mer >>

Bedre vilkår for språkutvikling i naturen

En studie om naturens effekt på barnas språk, viser at det gror bedre i naturen

Les mer >>

Språkstimulering: Vi må snakke mer med barna

Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.

Les mer >>

Oppmerksomhetsproblemer og overaktivitet

De pedagogiske veiene fra oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet går via språk, forståelse, tanker og relasjoner.

Les mer >>

Man arver ikke sine foreldres problemer!

I Danmark har vi vennet oss til å lete etter forklaringer på menneskers atferd i deres oppvekst. Men vi risikerer å stemple barn når vi antyder at de arver sine sosiale forhold etter foreldrenes utdanningsnivå, sier sosiolog Morten Ejrnæs.

Les mer >>