Barnehageforum - Mer måltidsglede i fellesskap

Dagene i barnehagen kan være lange og travle, og derfor er måltidene viktige samlingspunkter for barna. Skap mer måltidsglede i barnehagen med Matjungelen.

Vi møtes rundt bordet for å få mat i magen – men måltider handler om mye mer enn bare å bli mett. I barnehagen er måltidene en viktig sosial og pedagogisk arena, hvor barna kan kjenne på mestring og føle seg som en del av fellesskapet. Måltider handler om tilhørighet, gode smaksopplevelser, trygge og forutsigbare rammer, og et godt og variert kosthold. Med måltidet kan vi skape plass til gode samtaler, diskusjoner og fortellinger. Som voksne kan vi være aktive og bevisste rollemodeller, og sørge for å inkludere alle barna rundt bordet. Måltidet er dessuten en god anledning til å utforske og forstå egen og andres kultur og identitet.

 


Skap måltidsglede i hverdagen
I rammeplanen, under «kropp, bevegelse, mat og helse», trekkes det frem at personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

 

Her er fem gode råd fra Matjungelen om hvordan du kan legge til rette for mer måltidsglede i barnehagen:

  • Skap et godt fellesskap. Når det er god stemning og ro rundt måltidene, fremmes følelsen av måltidsglede og fellesskap. Her er det viktig at vi voksne deltar aktivt og er rollemodeller som kan vise barna hvordan vi inkluderer alle i fellesskapet.
  • Skap gode rammer og et godt spisemiljø. Sørg for at måltidet har gode og tydelige rammer som skaper matro, samspill og dialog rundt bordet. Tenk gjerne over hvordan vi kan plassere bord og stoler for å lage et hyggelig spisemiljø som fremmer måltidsglede.
  • Sett av god tid. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen anbefaler å sette av minst en halv time til spisetid. Da får barna ro til å spise, og tid til å spise seg god og mett.
  • La barna medvirke. Det kan bidra til matglede dersom barna får medvirke i matlaging, servering, dekking og rydding av bordet.
  • Anerkjenn kulturelle forskjeller. Å vise at vi anerkjenner alle barns identitet og matkultur kan være med på å fremme inkludering i fellesskapet, og å fremme aksept og nysgjerrighet for andre kulturer og mennesker. Maten er et fint utgangspunkt for å snakke om likheter og forskjeller, for mat er noe vi alle har erfaring med.

På Matjungelens hjemmesider finner du forslag til konkrete aktiviteter som kan hjelpe med å skape mer måltidsglede i barnehagen, for eksempel Spis regnbuens farger og Kafé. På Matjungelens nettsider finner du også en nyttig verktøykasse stappfull av faglig påfyll, og mye mer.

 

Bli Matjungel-Barnehage, helt gratis! Som Matjungel-Barnehage synliggjøres deres fokus på mat, helse og bærekraft med et kvalitetssikret aktivitetsprogram. Dere får jevnlig inspirasjon og påfyll, og en egen konktaktperson i Matjungelen som kan vise vei i jungelen av mat. Les mer og meld dere på her