Mai Brit Helgesen

Kurset er utviklet av Mai Brit Helgesen i samarbeid med Barnehageforum. Mai Brit Helgesen er førstelektor i pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet, campus Alta.