Innføring i Islam for barn

En kort og enkel innføring i islam beregnet for skolebarn

Les mer >>

Hvem får snakke hvor?

På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Slik lager vi julegaveverksted

Det er tid for julegaveverksted. Men dorullnissen har tatt fri i år. Hva lager vi da? Vi har hentet noen kreative ideer.

Les mer >>

Pedagoger har for lite kunnskap om naturen

Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>

Plutselig ”oææh!” over alt!

De fleste av oss har opplevd magiske øyeblikk i barnehagen, men er det mulig at slike øyeblikk kan bli til måneder eller til og med år?

Les mer >>

Gode erfaringer med barnehagevandring

Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.

Les mer >>

Et innspill til barnehagenes solidaritetsforståelse

Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?

Les mer >>