Flerfamiliens julefeiring

Barnas sorg over foreldrenes brudd blir ikke mindre uansett hvor mange ganger de feirer Jul

Les mer >>

Ut på tur, aldri sur

I denne artikkelen tar Line Bye et oppgjør med den norske turmentaliteten. Er det ok å mislike å gå på tur? Ta debatten her!

Les mer >>

Tilvenning til barnehagens verden

Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?

Les mer >>

Dagens foreldre bruker mer tid på barna

Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.

Les mer >>

Har Fredrikstad kommune glemt førstespråkets betydning?

Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre

Les mer >>

Barn som medmennesker og deltagere: innflytelse fra Barnekonvensjonen?

Prinsippet om at barn skal bli hørt synes mer integrert i hele rammeplanteksten enn tidligere, selv om linjen til barnekonvensjonen kunne vært forsterket ved at rammeplanen også hadde vist til artikkel 31 og barns rett til lek.

Les mer >>

Rammeplan for barnehagen

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Les mer >>

Hvorfor skal vi høre på barns meninger?

Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?

Les mer >>

5-åringer fortjener bevisste voksne!

5-åringer er ikke like. Derfor må de møtes med ulikhet. Og hverdagen de møter i barnehagen må gir rom for mestring. Derfor må tilbudet til 5-åringene omfatte mangfold og bredde både i mål, innhold og aktiviteter.

Les mer >>