Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

De siste ukers presseoppslag om Utdanningsetatens pilotprosjekt ”Her kommer jeg...”, har ført til at Datatilsynet nå ber om en redegjørelse fra Oslo Kommune om prosjektets juridiske legitimitet.

- Utdanningsetaten må kunne dokumentere det rettslige grunnlaget for prosjektet. Dersom de ikke kan redegjøre for dette, må prosjektet stoppes og opplysninger som hittil er innhentet slettes, sier Gunnel Helmers fra Datatilsynet i et intervju med Barnehageforum.

I et brev til Oslo Kommune ber Datatilsynet om en redegjørelse for hvordan Utdanningsetaten har forholdt seg til, og tolker, de ulike hjemler de støtter sitt prosjekt i. I brevet blir det vist til ni ulike punkter og paragrafer i Personopplysningsloven, Opplæringsloven og Rammeplan for barnehager som Datatilsynet finner uklart:

Det fremstår som uklart for Datatilsynet på hvilket rettslig grunnlag Oslo Kommune innhenter og behandler personopplysningene som vil forekomme av denne kartleggingen. (Brev fra Datatilsynet til Utdanningsetaten, 26. mars 2009). Last ned brevet fra datatilsynet.

Saksbehandler i saken, Eirin Oda Lauvset, sier at Utdanningsetaten blant annet må vise til om de har informert foreldrene om hvordan verktøyet skal brukes, hvilke konsekvenser det kan få og hvem som skal ha tilgang til opplysningene som innhentes. – Vi har sett at slike systemer kan gi bivirkninger utover dets hensikt. Det er derfor svært viktig at informasjonen som gis de berørte parter er korrekt, sier Lauvset.

Lauvset og Helmers presiserer videre at det ikke ennå er fattet vedtak i saken. Utdanningsetaten har frist frem til 17. april til å komme med sin redegjørelse. Deretter er behandlingstiden på fire til åtte uker.

- Uansett utfall er denne saken noe Utdanningsetaten må forholde seg til. Informasjonen vi etterlyser i saken må kunne dokumenteres, sier Helmers.

________________________

Last ned "Her kommer jeg...".

Mer om "Her kommer jeg…":

Artikkel, NrK: Oppfordrer til boikott

Artikkel, Klassekampen: Nekter å evaluere barna

Debattinnlegg, Dagsavisen: Hvor vil vi med barnehagen?

Debattinnlegg, Aften: Barnehageforeldre overkjøres

Bydel Alna

Tenk før du taster

Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.

Les mer >>

Lek og lær med nettbrett

Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger

Les mer >>

Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

Anbefalt app – Art maker

En app som bidrar til å stimulerer kreativiteten og samarbeidsevnene

Les mer >>

Barn trenger digital dannelse

Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Anbefalt app – Tambar og harepusene

Tambarbøkene som apper kan fort bli en hit i din barnehage

Les mer >>

Barnehagen må henge seg på

De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.

Les mer >>