Barnehageforum - Datatilsynet reagerer

Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

De siste ukers presseoppslag om Utdanningsetatens pilotprosjekt ”Her kommer jeg...”, har ført til at Datatilsynet nå ber om en redegjørelse fra Oslo Kommune om prosjektets juridiske legitimitet.

- Utdanningsetaten må kunne dokumentere det rettslige grunnlaget for prosjektet. Dersom de ikke kan redegjøre for dette, må prosjektet stoppes og opplysninger som hittil er innhentet slettes, sier Gunnel Helmers fra Datatilsynet i et intervju med Barnehageforum.

I et brev til Oslo Kommune ber Datatilsynet om en redegjørelse for hvordan Utdanningsetaten har forholdt seg til, og tolker, de ulike hjemler de støtter sitt prosjekt i. I brevet blir det vist til ni ulike punkter og paragrafer i Personopplysningsloven, Opplæringsloven og Rammeplan for barnehager som Datatilsynet finner uklart:

Det fremstår som uklart for Datatilsynet på hvilket rettslig grunnlag Oslo Kommune innhenter og behandler personopplysningene som vil forekomme av denne kartleggingen. (Brev fra Datatilsynet til Utdanningsetaten, 26. mars 2009). Last ned brevet fra datatilsynet.

Saksbehandler i saken, Eirin Oda Lauvset, sier at Utdanningsetaten blant annet må vise til om de har informert foreldrene om hvordan verktøyet skal brukes, hvilke konsekvenser det kan få og hvem som skal ha tilgang til opplysningene som innhentes. – Vi har sett at slike systemer kan gi bivirkninger utover dets hensikt. Det er derfor svært viktig at informasjonen som gis de berørte parter er korrekt, sier Lauvset.

Lauvset og Helmers presiserer videre at det ikke ennå er fattet vedtak i saken. Utdanningsetaten har frist frem til 17. april til å komme med sin redegjørelse. Deretter er behandlingstiden på fire til åtte uker.

- Uansett utfall er denne saken noe Utdanningsetaten må forholde seg til. Informasjonen vi etterlyser i saken må kunne dokumenteres, sier Helmers.

________________________

Last ned "Her kommer jeg...".

Mer om "Her kommer jeg…":

Artikkel, NrK: Oppfordrer til boikott

Artikkel, Klassekampen: Nekter å evaluere barna

Debattinnlegg, Dagsavisen: Hvor vil vi med barnehagen?

Debattinnlegg, Aften: Barnehageforeldre overkjøres

Bydel Alna