Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Barn sitter ved datamaskinen for å leke- om multimediaprodukter for barn

Hvilke tanker ligger bak multimediaprodukter for barn

Les mer >>

Barnehagen må henge seg på

De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.

Les mer >>

Anbefalt app – Pettsons Memory

Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking

Les mer >>

Digitale verktøy i barnehagen – et supplement

Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel- del 4

Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse

Les mer >>

Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Temahefte om IKT i barnehagen

Heftet tar for seg medier, IKT og digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>