Følelsesskolen: Flere verktøy til impulskontroll

Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll

Les mer >>

Prøver ut ny tilvenningsmodell

I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.

Les mer >>

Kommunikasjon er også pedagogikk

Hvilke verdier kommuniserer vi til barna – og på hvilken måte?

Les mer >>

Lei seg – følelsesskolen del 5

Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen

Les mer >>

Mangler vi et språk for å snakke om gråt?

Barnehagepersonalet sier én ting, men gjør noe annet når de møter gråten i barnehagen, oppdaget Nina Rossholt. Burde vi øve oss på å snakke om gråt?

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>

Barnehagevettregler

Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.

Les mer >>

Anerkjennende relasjonar

Barnehageforum presenterer her en studentoppgave fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Temaet er anerkjennende relasjoner.

Les mer >>

En venn er viktigst

Jeg har spurt over 20 SFO-barn hva som er viktigst i SFO. Etter å ha tenkt seg litt om svarer de fleste; - å ha en venn!

Les mer >>