LEK OG LÆRING FOR DE YNGSTE

FAKTA To kurs om de yngste barna i barnehagen. Husk at du som abonnent på Barnehageforum får en rabatt på kurs i regi av Utviklingsforum. Følg denne linken for å gå til påmelding

Denne høsten møter mer enn 160 000 barn i alderen 1-3 år opp i barnehagen, og vi må spørre oss om vårt tilbud til de yngste barna er godt nok. Forstår vi barns lek og læring godt nok? Kan vi bli bedre til å stimulere de yngste barnas språkutvikling? Er vi gode nok til å vurdere vårt eget arbeid med de yngste barna?  

I år har vi invitert to pedagoger som vet svært mye om dette, nemlig Eva Marianne Johansson og Trude Brendeland.  Vi har gleden av å tilby en hel dag med fokus på de yngste barnas læring, lek og språkutvikling.  Hver høst i årene fremover vil vi tilby dagskurs om de yngste barna, og vi har valgt å kalle denne kursrekken SMÅ BARN – STORT ARBEID!

De yngste barnas store arbeid handler om møtene mellom barn og voksne i barnehagen, og læringsmulighetene disse møtene gir.   Kunnskap oppleves, erfares, skapes og forandres i samspillet mellom barn og voksne.  De voksnes arbeid med små barn handler derfor ikke om effektivitet.  Det handler om dyktige pedagoger, og om betingelser som legges til rette for nært samspill.


Eva Johansson

SMÅ BARNS LÆRING - PEDAGOGISK ARBEID MED DE YNGSTE BARNA

I sitt innlegg stiller Eva Johansson relevante spørsmål om voksnes væremåte og den pedagogiske virksomheten for små barn i barnehagen.
  • Hvordan driver pedagoger sin virksomhet i hverdagen? 
  • Hvilke mål er viktige og hvordan jobber barnehagen for å nå disse målene. 
  • Hvilken atmosfære, hvilket syn på barn og på læring kommer til uttrykk i pedagogenes strategier?  
  • Hvordan kan møtene som skapes ut fra et barns perspektiv?  

Trude Brendeland

FORTELL MED MEG
LEK, SAMVÆR OG SPRÅKSTILULERING MED 1-3 ÅRINGENE

Fortellingene lever der voksne møter barn. I barnehagen bærer barna med seg sine egne fortellinger, vi lager nye sammen, samtidig som vi voksne byr på kulturens og litteraturens fortellinger. Dette foredraget handler om hvordan den muntlige fortellingen kan bli del av omsorgen for de yngste. 

Fortellingen kan hjelpe oss til å bli bedre lyttere, stimulere språk og styrke samhandlingen med barna.  Samtidig kan den gi en ramme å være kreativ innenfor, slik at man kan tilby barna en hverdag med overraskelser, øyeblikk av lykke og utviklingsmuligheter.  Foredraget vil:
  • Gi ideer til hvordan vi kan bli gode lyttere til barnas egne fortellinger
  • Inspirere personalet til å leke og lage nye fortellinger med barna
  • Vise kilder til fortellinger som passer for aldersgruppa
  • Formidle konkrete fortellinger man kan ta med seg direkte tilbake til barnehagen
  • Gi metoder og ideer til hvordan man kan leke, fortelle og illustrere fortellinger og eventyr sammen med de yngste.
Det koster kr 1 390,- å delta (inklusiv lunsj), men medlemmer av nettsiden Barnehageforum får en rabatt på kr 290,- for hver deltaker.  Les mer og meld deg på her.

Godt læringsmiljø for de yngste

Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.

Les mer >>

Rammeplan på ramme alvor - om å lære for livet

Artikkelen ble skrevet da innstilling til ny rammeplan forelå. Forfatteren gjør noen interessante observasjoner i forhold til læringssyn og tydelighet.

Les mer >>

Strategier for å verne om og utvikle leken

Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen

Les mer >>

Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

Les mer >>

Ivareta dei yngste barna sin leik!

Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?

Les mer >>

Læringssyn i ny rammeplan og den umiddelbare sone for utvikling

I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Rognebær i en kopp

I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres

Les mer >>

Det nevroaffektive perspektivet på lek

Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.

Les mer >>