Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>

Hvordan få til en god vanskelig samtale?

God forberedelse er nøkkelen til å lykkes også med vanskelige samtaler

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Gi anerkjennelse slik at den virker

Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Les mer >>

Unngå å stresse dine medarbeidere unødig

Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?

Les mer >>

Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>

Prosjekt "tid" - hva bruker vi tiden vår til i barnehagen?

Trollskogen naturbarnehage stiller spørsmål ved tidsbruken i egen barnehage

Les mer >>

Fra plan til handling i Skedsmo kommune

Med utgangspunkt i Kari Lamers rammepro­gram for sosial kompetanseutvikling, «Du og jeg og vi to!», har sju barnehager i Skedsmo kommune de jobbet med et prosjekt kalt «Fra plan til handling».

Les mer >>

Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>