Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Samlingsstund er en begivenhet i barnehagehverdagen som både er elsket og hatet av barn og voksne. Kunsten å skape et øyeblikk som engasjerer krever øvelse, og ikke alle blir mester. Er det kanskje likevel noen grep vi kan gjøre med vår egen arbeidsform, som vil gjøre samlingsstunden spennende for både barn og voksne?


Oppgaver til bildet

1. Bruk noen minutter på å skrive ned hva dere umiddelbart tenker når dere ser bildet, en og en. Er det elementer i bildet som vekker noe i deg?

2. Hver enkelt legger frem sine refleksjoner knyttet til bildet. Gruppa kommenterer.


3. Diskuter i gruppa:
- Hvordan tror dere barna på bildet opplever denne samlingsstunden?
- Hvilke elementer tenker dere (kan) bidra(r) til å gjøre denne situasjonen til en god situasjon for både barn og voksne?
- Hvilke normer eller diskurser om barn og voksne kan bildet sies å representere eller bryte med?
- Dersom dere skulle evaluert en samlingsstund, hvordan ville dere gjort det?Barns medvirkning - En pedagogisk praksis

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.

Les mer >>

Fremtidens ledere må være faglige ledere

Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.

Les mer >>

Samlingsstunden – fra kjedelig til magisk

"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"

Les mer >>

Slik blir du en inneffektiv sjef

Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Å se sammen med barn

Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.

Les mer >>

Fortell eventyr!

En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien

Les mer >>

Lei seg – følelsesskolen del 5

Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen

Les mer >>

Samlingsstunden - til glede eller besvær?

De yngste barna blir ofte introdusert for samlingsstunden slik den gjennomføres med de eldre barna i barnehagen. Barna blir dermed utsatt for en kroppslig disiplinering og barns medvirkning kommer i bakgrunnen av dette.

Les mer >>