Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass

Les mer >>

Hvor finner jeg reglene om ferie?

Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.

Les mer >>

Forskrift om midl. og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped.leder

Denne forskriften beskriver hva som må ligge til grunn for å få invilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehagen

Les mer >>

Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

Formålet med forskriften er å bidra til å hindre at barn utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen.

Les mer >>

Forskrift om pedagogisk bemanning

Dette er en forskrift til Lov om barnehage som angir norm for pedagogisk bemanning, styrers tid til administrasjon og midlertidig dispensasjon

Les mer >>

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Dette er resultatet av arbeidet i sykefraværsutvalget, som ble nedsatt etter at arbeidsgiverne protesterte på Regjeringens planer om finansiering av langtidsfravær

Les mer >>

Reglene for tilsyn av barnehager

I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.

Les mer >>

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

For å sikre en så rettferdig opptaksprosess som mulig, er det utformet noen retningslinjer i denne forskriften

Les mer >>

Rundskriv angående spesialpedagogisk hjelp

Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.

Les mer >>