Barnehageforum - Kunsten i geometrien – og geometrien i kunsten

Det er ingen motsetning mellom realfag og kunstfag. Et prosjekt ved Akrobaten barnehage i Bergen viste at det tvert om kan være to sider av samme sak.

Ulike geometriske former er en del av den grunnleggende matematikken. Men geometriske former er også et sentralt element i mye visuell kunst. I tillegg finner man mange geometriske former rundt seg hver dag.

Dette ble noe av den røde tråden i prosjektet ”Møtepunkt – Kunsten i geometrien og geometrien i kunsten” som Akrobaten barnehage i Bergen gjennomførte. Det startet med et besøk på en stor Picasso-utstilling, forteller styrer Jane Ellertsen.

–        Kunst og kultur har vært et satsingsområde for oss helt siden barnehagen ble etablert i 2006, og vi er nå kompetansebarnehage innenfor Den kulturelle bæremeisen i Bergen kommune. Barnehagen besøkte i den forbindelse en større Picasso-utstilling som var i byen, og vi oppdaget at barna ble opptatt av de kubistiske formene som finnes i mange av Picassos bilder. Dette tenkte vi det kunne være spennende t å bygge videre på, sier Ellertsen.

Samarbeid med kunstner

Barnehagen etablerte et samarbeid med kunstneren Kirsten Reckeweg, som i en periode flyttet atelieret sitt inn i barnehagen og malte bilder med geometriske former. Hun jobbet også direkte med barna, og lærte dem blant annet en skrapeteknikk som barna senere brukte i sine egne bilder. Et av målene med kunstnersamarbeidet var å få møte kunstneren i en skapende setting, og skape motivasjon, fascinasjon og stemning.

–        I starten handlet prosjektet mye om navnet på de ulike formene og formgjenkjenning. Vi lot barna bli kjent med ulike former, og vi jaktet på formene i ulike miljøer og omgivelser. Vi så etter former inne i barnehagen, når vi gikk på tur, når vi spiste måltidene våre og så videre. Vi tok også utgangspunkt i barnehagens eget design, hvor vi blant annet har flere sirkler som er lett synlige på veggene ved inngangspartiet og hver avdeling har en sirkel med avdelingsnavnet på utenfor inngangsdøren. Om vi begynner å se etter, er vi omgitt av ulike former som sirkler, trekanter og kvadrat. Barn og voksne  ble etter hvert svært observante på dette, og vi fikk nok en gang bekreftelse på hvordan det fysiske miljøet ”snakker”  til oss. forteller Jane Ellertsen.


Lekte med former

Barna fikk også leke med de ulike formene. For eksempel formet de sirkler og trekanter med kroppene sine, og eksperimenterte med former i mange ulike situasjoner. Når de spiste, kunne de se at tomatene var runde og at knekkebrødene var rektangulere, og de kunne sette sammen de ulike formene til figurer. En dag da de dekorerte knekkebrødene sine, viste et av barna stolt frem knekkebrødet sitt og sa : ”Jeg bare tok en Picasso jeg”.

  I samarbeid med kunstneren tok de også utgangspunkt i et bilde av Paul Klee der geometriske former (kvadrater) er sentrale, og barna laget sine egne bilder som senere ble satt sammen til et stort fellesbilde.

–        Vi snakket også om formenes egenskaper og funksjon og vi eksperimenterte med formenes funksjon. For eksempel: Hvorfor triller en ball, men ikke et kvadrat? På denne måten kunne barna gjøre erfaringer med ulike former.

Erfaringene fra prosjektet var svært gode, forteller Jane Ellertsen. ”Møtepunkt” ble et prosjekt med realfag på en utradisjonell måte, i møtepunktene mellom kunstfag og realfag og det kunstfaglige og det barnefaglige.. Prosjektet fikk også god respons hos foreldrene. Barnehagen er bedriftsbarnehage for Aker Solutions, og mange av foreldre har realfagsbakgrunn.


Klee i knehøyde

Billedkunstner og førstelektor ved Høgskolen i Bergen, Synneva Heradstveit, var observatør under deler av prosjektet og arbeider nå med en rapport om det. Hun mener det var flere forhold som gjorde dette til et godt prosjekt.

–        Kunstnaren, Kicki Reckeweg, ville skape et møte mellom kunst og vitenskap/geometri. Kunst er en måte å se verden på, mener hun. Kunst er å forske og geometrien skulle være ”knaggen”.

Etter en kick-off der personalet ble utfordret på sine kunnskaper om geometri, og barn og voksne hadde begynt å lete etter geometriske former, ble personalet presentert for ulike kunstnere som har benyttet geometri i arbeidene sine. De valgte Paul Klee som inspirator for prosjektet i barnehagen, og Synneva Heradstveit mener geometrien er en ypperlig innfallsvinkel.

–        Geometrien åpner blikket, barna lar seg inspirere. Barna kunne tegne, klippe, fargelegge geometriske former, men i maleriet oppstår noe mellom barnet, fargen og lerretet. Barna arbeidet intuitivt, og så ut til å være i sin egen verden.

Heradstveit er ikke i tvil om at kunsten har satt i gang prosesser og gitt ny kunnskap.

–        Vi ser at det å sette seg et mål, arbeide med en oppgave over lang tid, kan gi resultat og mening. Prosjektet har knytt barn og voksne sammen. Det har vært kunnskapsflyt mellom kunstner og personale. Små og store har trolig utvidet sin kunstkompetanse, på hvert sitt nivå, etter hvor de er i livet. Det er stas å vise fram et stort kunstverk.

–        Og fellesarbeidet, som nå dekker hele veggen i trappeoppgangen, sammensatt av 55 kvadratiske bilder som henger tett sammen, er imponerende, sier Synneva Heradstveit.