Anbefalt app – Pettsons Memory

Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Digitale verktøy i barnehagen – et supplement

Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?

Les mer >>

Barnehagen må henge seg på

De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>

Om IKT i barnehagen

Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.

Les mer >>

Lek og lær med nettbrett

Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger

Les mer >>

Anbefalt app

Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann

Les mer >>

Digital kompetanse i barnehagen

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.

Les mer >>