Hva kjennetegner dårlig ledelse?

Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.

Les mer >>

Hvordan bruke Cialdinis prinsipper?

Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>

Endringsprosesser i Vik barnehage

Her er en beskrivelse av en konkret endringsprosess Vik barnehage i Kvæfjord har vært gjennom.

Les mer >>

Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>

Å jobbe med en medarbeider du ikke liker

De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego

Les mer >>

Et LØFT-basert kart å orientere etter

I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil

Les mer >>

Hvordan håndtere vanskelig e-poster?

Vi kommuniserer mer og oftere på e-post. Dette er en kilde til mer misforståelser enn direkte kommunikasjon.

Les mer >>

Vurdering i hverdagen

For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.

Les mer >>