Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>

Gode erfaringer med barnehagevandring

Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.

Les mer >>

Hvordan styrke den sosiale kapitalen?

Ny forskning viser en klar sammenheng mellom sosial kapital og virksomhetens yteevne

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Viktige spørsmål før endringsprosesser igangsettes

Hvilken visjon står bak endringene? Hvilke utfordringer vil vi møte? Denne artikkelen presenterer 11 fokusområder, som er avgjørende i ledelse og kommunikasjon av en organisasjon som skal gjennom endringsprosesser.

Les mer >>

Kommunikasjon

Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt

Les mer >>

Er du en modig leder?

Vi trenger modige ledere som oppmuntrer til ro, lek og hvile

Les mer >>

Hvordan skape flow på arbeidsplassen?

Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med

Les mer >>

Har du ansatt en klager?

Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?

Les mer >>