Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>

Å jobbe med verdigrunnlag i barnehagen

Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Ledere må kunne leve med friksjon

– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.

Les mer >>

På tide å skifte ut kartet ditt?

Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?

Les mer >>

Positiv psykologi gir mindre sykefravær

Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.

Les mer >>

Slik håndterer du hissige medarbeidere

Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne

Les mer >>

Øk nærværet i barnehagen

Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.

Les mer >>

Tre raske kommunikasjonsteknikker

Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.

Les mer >>