Kommunikasjon handler også i stor grad om å lytte

Som leder skal du være god til å kommunisere, og kommunikasjon handler også om å lytte. Det kan innimellom være vanskelig. Ofte sitter vi og forbereder hva vi skal svare eller si når andre snakker. Derfor går vi også glipp av verdifull informasjon i kommunikasjon med andre.
 
Hvis dette blir for vanskelig kan det kanskje hjelpe å tenke på ordtaket "man har en munn og to ører av en grunn".
 
Å være en god lytter handler ikke bare om at medarbeideren føler seg respektert og hørt, det handler også om at du som leder forstår hva som blir sagt.
 
Undersøkelser viser at de fleste menneskers talehastighet ligger på mellom 100-150 ord i minuttet, mens når vi lytter fanger vi opp 400-500 ord i minuttet. Det betyr at det blir «tid til overs» når du lytter. Utfordringen er å bruke den ledige hjernekapasiteten på en konstruktiv måte. Hvis ditt fokus er å sitte å tenke på hva du skal svare, svekkes din oppmerksomhet.
 
FAKTA Pia Hardy er kommunikasjonrådgiver og arbeidslivscoach i Praktikon.

Hun har spesialisert seg i å trene og å gi råd til medarbeidere og ledere i mange bedrifter innenfor områder som; stress, konfliktløsning, coaching, kommunikasjon og ledelse.
Kommunikasjonsrådgiver Pia Hardy i Praktikon har 7 råd til hvordan du kan bli en bedre lytter:
 
  1. Forhold deg noenlunde taus (du må gjerne bekrefte ved å si ja og hm o.l) og konsentrer deg om det den andre sier.
  2. Ikke tenk på dine egne svar, bare lytt
  3. Vær nøytral. Ikke lag grimaser eller vis mishag. 
  4. Anerkjenn den andres synspunkter og følelser. Det er ikke det samme som å gi den andre rett
  5. Vær tålmodig, det kan ta tid for andre å få sagt det de vil. Aksepter at du ikke skal si noe her og nå selv om den andre sier noe som provoserer deg.
  6. Still utdypende spørsmål slik at du er helt sikker på at du får med deg alt. Det er også en god ide å oppsummere det den andre har sagt.
  7. Når den andre er ferdig med å snakke er det din tur. Ta det rolig, la det gå et øyeblikk hvor du får tenkt deg litt om før du svarer. Du kan også gjerne be om litt tid til å tenke, slik at du kan få gitt et gjennomtenkt svar.
 
Kilde: Væksthus for bedre ledelse