Et kurs av May Britt Drugli basert på boken "Små barns læring".

Kurset egner seg godt som innledning til et personalmøte hvor temaet er de yngste i barnehagen. I kurset er Drugli innom temaene; tidlig læring, hvordan små barn lærer og hvordan du kan fremme tidlig læring i barnehagehverdagen. 

Kurset finner du i vår digitale kursbase

 

Støttemateriell til kurset "Små barns læring"

 

TENK 

Hvor opptatt er du av små barns læring i barnehagen? 
Hvordan bidrar DU til barns læring av språk i vanlige hverdagssituasjoner? 

 

DISKUTER 

Hvorfor tror dere vi finner relativt lav kvalitet på støtte til små barns læring i norske barnehager?
Hva kan dere gjøre for å forbedre støtten til små barns læring i de ulike rutinesituasjonene?
Hva synes dere om «veiledet lek» for å fremme tidlige matematiske ferdigheter eller andre fagområder i rammeplanen? 

 

GJØR 

Få en ansatt til å telle antall åpne og antall lukkede spørsmål som blir stilt til barna i løpet av et lunsjmåltid. Hva tenker dere om resultatet? 

Tilrettelegg for en situasjon der barna skal få utforske matematikk. 

Lag en plan for hvordan dere vil organisere situasjonen og hvordan dere kan støtte barnas læring. 

Drøft etterpå hvordan dere synes situasjonen fungerte og hva som eventuelt kan gjøres for ytterligere å forbedre støtten til barns utforskning.

Trivsel i toddlerfellesskapet

-et utviklingsarbeid om toddlernes særegne lek med gjenbruksmaterialer

Les mer >>

Er avdelingsfrie barnehager og store barnegrupper bra for de minste?

Dette innlegget dreier seg om avdelingsfrie barnehager er bra for de minste barna, eller om man i stedet burde gå tilbake til avdelingsløsning for denne aldersgruppa.

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Ett- og toåringene - de yngste barna i barnehagen

Å jobbe med de yngste barna i barnehagen er et helt spesielt oppdrag. Jo yngre barnet er, desto viktigere er det å ha et samspill preget av god kvalitet med en trygg og nærværende voksen.

Les mer >>

Risikabelt å la små barn håndtere følelser alene

Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.

Les mer >>

De minste barna

Noen tanker fra en som til daglig arbeider med de minste barna i barnehagen

Les mer >>

Forskning om de yngste

Barnehagefolk nr. 3/2010 satte fokus på "Forskning om de yngste". Her gir vi deg lederen.

Les mer >>

Om omsorg for de yngste i barnehagen

Forfatterne er opptatt av kvalitet på omsorgen for barn fra 0 – 3 år, og de setter fokus på hva som kan være ”en god barnehage” for de yngste, - og dermed også hva som kan være dårlig.

Les mer >>

Barnehagens betydning for små barns lek og lekende samvær

Ellen Os skriver om barns lek og lekende samvær og den voksnes rolle.

Les mer >>