Barns medvirkning avhenger av hvordan vi ser på barn, hva vi mener barn skal være og hvordan vi mener de bør ytre seg.

I samarbeid med Sigurd Aukland har Barnehageforum laget et verktøy for deg som leder i barnehagen når du skal sikre at din barnehage arbeider godt med barns medvirkning. Verktøyet kan brukes «fiks ferdig», men vi anbefaler at du gjør stoffet til ditt eget. Du kan endre det som du vil.

 

Verktøyet består av:

  • Et forelesningsnotat som du som styrer kan bruke selv
  • En PowerPoint-presentasjon
  • Forslag til aktiviteter rundt fagstoffet som du kan plukke fra
  • En kort litteraturliste for kunne å lese mer
 
 
LyLykke til med det gode arbeidet i din barnehage!

Hvorfor skal vi høre på barns meninger?

Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?

Les mer >>

Temahefte om barns medvirkning

Dette temaheftet tar for seg barns medvirkning og ulike perspektiver knyttet til dette

Les mer >>

Barns medvirkning – et diskusjons- og refleksjons-verktøy

Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.

Les mer >>

Barn som medmennesker og deltagere: innflytelse fra Barnekonvensjonen?

Prinsippet om at barn skal bli hørt synes mer integrert i hele rammeplanteksten enn tidligere, selv om linjen til barnekonvensjonen kunne vært forsterket ved at rammeplanen også hadde vist til artikkel 31 og barns rett til lek.

Les mer >>

Barns medvirkning utfordrer

Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?

Les mer >>

Barns rett til medvirkning

Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?

Les mer >>

Barns rett til medbestemmelse - vi vil være med

Les her hvilke tanker en førsteklassestudent gjør seg om barn og medbestemmelse

Les mer >>

Barns medvirkning

Jesper Juul skriver om barns medvirkning i en pedagogisk tvangsanstalt.

Les mer >>

Oda i trappen

Hvordan kan en trapp, en seksåring og overivrige foreldre lære oss noe om barns medvirkning?

Les mer >>