Godt læringsmiljø for de yngste

Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.

Les mer >>

Digital kompetanse i barnehagen

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.

Les mer >>

Tilvenning i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et prinsippnotat som vi har fått lov til å gjengi.

Les mer >>

Det pedagogiske innholdet i natur- og friluftsbarnehager

Forfatteren ønsker med denne artikkelen å fokusere på naturbarnehagens indre liv og pedagogiske selvforståelse.

Les mer >>

Mig. Mus.- Et magisk rom for meningsfull samhandling

I bydel Alna har de i mange år jobbet med et opplegg som kombinerer migrasjonspedagogikk og musikk. Opplegget heter Mig.Mus.

Les mer >>

Familien og våre røtter

Når en ny gruppe barn begynner i barnehagen er det spennende å få et bilde av hvor de kommer fra -deres røtter

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Jente og gutt – likeverdige muligheter?

Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet

Les mer >>

Kristendommen beskrevet ut fra Religionens sju dimensjoner

Kristendommen er en snart to tusen år gammel religion som oppsto i Midtøsten og har spredt seg til hele verden

Les mer >>