Mobbing - hva er det?

Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.

Les mer >>

Kjefting - like skadelig som å slå barn

Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Skitne barn blir oversett i barnehagen

Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>

Den usynlige omsorgen

I denne artikkelen skildrer Merete Mortensen omsorgen mellom de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Barnehagevettregler

Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.

Les mer >>

Tull og tøys har en verdi

Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.

Les mer >>