Barns motstand

Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Kognitive teorier om lek

Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek

Les mer >>

Lekende læring

Et besøk i en av Læringsverkstedetsbarnehager gir et klart inntrykk av en målrettet pedagogikk

Les mer >>

De fleste barn trives i barnehagen, men noen gjør det ikke

Kjeld Rasmussen fra Dansk Pædagogisk Forum og Udviklingsforum skriver her om trygge og utrygge barn i barnehagen.

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Lærer du av dine feil?

En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?

Les mer >>

Vi må våge å satse på leken

Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet

Les mer >>

Det viktigste er å få leke - lek og læring

"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."

Les mer >>