Barnehageforum
For å ta dette kurset må du være innlogget og ha et aktivt kursabonnement.
Les mer i informasjonsboksen

TENK

Oppfatter du deg selv som prestasjons eller mestringsorientert? Finn eksempler fra eget liv som du kan dele med kollegaene dine.
Hvordan påvirker dette hvordan du legger til rette for barnas mestring?
I hvilke situasjoner er det viktig for deg å ha å ha kontroll på det som skjer i barnehagen? Når føler du deg fri til å ta ting på sparket og improvisere?

DISKUTER

Hva gjør vi for barn som de kan klare selv med litt hjelp? Hvordan kan vi eventuelt unngå dette?
Hva må alle barn få tid til å gjøre hver dag?
Hva må personalet få tid til å gjøre hver dag?
Er det noe av dette som kommer i konflikt med hverandre? Hvordan kan dere eventuelt løse dette?
Hvordan legger dere til rette for at barna får prøve og feile for å finne løsninger selv? Finn eksempler på situasjoner.

GJØR

Spør de eldste barna:

  • Hva gjør man når man er flink?
  • Hva kan dere gjøre selv? Hva får dere lov til å gjøre selv?
  • Hva kan du hjelpe andre barn med? Hva kan de hjelpe deg med?
  • Hva er frivillig å være med på i barnehagen?

Legg bort alle voksenstyrte aktiviteter i en uke. Fortell barna om det. Sett dere på gulvet (unngå bordaktiviteter) og delta i leken. Se hva som skjer!

Terje Melaas

Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes ( min)

May Britt Drugli

Støtte små barns følelser ( min)

Nytt kurs

Knut Olav Kristensen

Rollelekens fortellinger (44 min)

Per Brodal

Hjernen og rolleleken (44 min)

Terje Melaas

Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes (39 min)

Birgitte Fjørtoft

Ja, vi SKAL leke (34 min)

Jon-Håkon Schultz

Pass på deg selv ... (41 min)

Kristin Aase

Ledelse i krise og stress (38 min)

Åpent for alle

Benny Schytte

Lekeplassens pedagogikk (25 min)

Anne Greve

Vennskap i barnehagen (40 min)

Lisbeth Skreland

Regler i barnehagen (30 min)

Birgitte Fjørtoft

Etikk i barnehagen (50 min)

Cathrine Ask

Rammeplanen og barnehagens verdigrunnlag (35 min)

Marit Bøe og Karin Hognestad

Pedagogiske ledelse i vanskelig dobbeltrolle (45 min)

Kristin Aase

Leder, kjenn deg selv (49 min)

Kjell Åge Gotvassli

Teamutvikling i barnehagen (42 min)

May Britt Drugli

Sårbare småbarn (38 min)

May Britt Drugli

Støtte små barns læring (35 min)

May Britt Drugli

Støtte små barns følelser (35 min)

Liv Gjems

Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 2 (32 min)

Liv Gjems

Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 1 (28 min)

Terje Melaas

Loven og lovverket (31 min)

Margareta Öhman

Kom og lek med oss (42 min)

Trude Anette Brendeland

Rom for lekende ytringer - og KYGO (32 min)

Birgitte Fjørtoft

Tullprat og ulovlig lek (36 min)

Maria Øksnes

Lekende læringsliv i barnehagen (31 min)

Ingrid Lund

Muligheter og utfordringer i møte med ny aktivitetsplikt i barnehageloven (29 min)

Petra Krantz Lindgren

Med känsla för barns självkänsla (92 min)

Lena Hansen

Førstehjelp - Ditt barns førstehjelp (15 min)

Sigurd Aukland

Sammenheng Barn - Skole (54 min)

Jon-Håkon Schultz

Trygge koronasamtaler (37 min)

-->