Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>

Gode råd når du skal gi kritikk

Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter

Les mer >>

Syv steg gjennom den vanskelige samtalen

De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer – del 1

Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Kommunikasjon - slik vinner du e-postkrigen

Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen

Les mer >>

Hvordan beholde de ansattes engasjement?

For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse

Les mer >>

”People make the place”

Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen

Les mer >>

Endringsprosesser i Vik barnehage

Her er en beskrivelse av en konkret endringsprosess Vik barnehage i Kvæfjord har vært gjennom.

Les mer >>