SikkeSakk er den vitenskaplige delen av barnemagasinet ElleMelle. Denne gangen handler det om brennesle.