Angst hos barn og unge

Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.

Les mer >>

Kjefting eksisterer fortsatt i barnehagen!

For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.

Les mer >>

Barns selvfølelse – og voksnes lederskap

Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?

Les mer >>

Hvordan lærer man barn å si unnskyld – og å mene det?

Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?

Les mer >>

Personlige utfordringer i samtale med barn

Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.

Les mer >>

Å lese om forelskelse

Voksne i barnehagen er bindeleddet mellom bildeboken og barnet. Leser vi slik at barnet inviteres til å være meddikter, stimulerer vi barnets utvikling og gir gode leseopplevelser.

Les mer >>

Følelser i barnehagepraksis

Trenger barna hjelp til å reguleres utenfra?

Les mer >>

Pedagogisk dokumentasjon – en hjørnestein i virksomheten

Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen for denne barnehagen

Les mer >>

Handlingsplan økte bevisstheten rundt mobbing

Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.

Les mer >>