Gi den risikofylte leken en sjanse

Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner

Les mer >>

Mange innfallsporter til læring

Forfatteren trekker frem noen stemmer fra nyere forskning for å belyse emnet læring og understreker viktigheten av at vi reflekterer over våre egne måter å jobbe på i forhold til barns læring.

Les mer >>

En helhetspedagogisk forståelse av lek

Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Her finner du teori og praksis koblet sammen på en oversiktlig og anvendlig måte. Det handler om de minste skolebarna.

Les mer >>

Vil den nye stortingsmeldingen bidra til mer tid til lek og læring?

En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.

Les mer >>

Lekelykke i barnehagen

Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.

Les mer >>

Kognitive teorier om lek

Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek

Les mer >>

Om lek, opplevelse og læring

Barnehageforum har møtt Ole Fredrik Lillemyr.

Les mer >>

Kort om leketeorier

Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.

Les mer >>