Slik motiverer du de som ikke er motivert

Gode råd til hvordan du kan re-motiverer demotiverte medarbeidere.

Les mer >>

Hvordan tiltrekke seg nye barnehagelærere?

Jakten på barnehagelærerne er i gang

Les mer >>

Kvalitet og de ansatte i barnehagen

De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.

Les mer >>

Rekruttering av nye medarbeidere

Å ansette riktig person kan bidra til økt energi og kvalitet, mens en feilansettelse kan tappe barnehagen for energi

Les mer >>

Tips og råd: Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverkstedet Limi Naturbarnehage, Johnny Tiochta.

Les mer >>

Konflikter – trussel eller muligheter?

Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse

Les mer >>

Personbingo - en "ice-breaker"

En enkel og morsom øvelse som kan bidra til å bli bedre kjent med hverandre i personagruppen. Kan passe til et personalmøte

Les mer >>

Trivsel i personalgruppen

For å få til god trivsel på arbeidsplassen kreves det at både ledere og medarbeidere involverer seg.

Les mer >>

Konflikter i personalgrupper

Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?

Les mer >>