Makstid for barn i barnehagen

KrF Byråd Filip Rygh vil innføre makstid for barn i barnehager

Les mer >>

Barns rett til medvirkning

Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?

Les mer >>

Et innspill til barnehagenes solidaritetsforståelse

Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Barns medvirkning utfordrer

Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?

Les mer >>

Barnehagen kan stoppe omsorgssvikt

Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.

Les mer >>

Barns delaktighet i det fysiske rommet

Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>

Barns medvirkning - En pedagogisk praksis

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.

Les mer >>