Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>

Ta gråten på alvor

Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?

Les mer >>

Barnehagen kan bryte de negative mønstrene

Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.

Les mer >>

Venting i garderoben

Hva kan skje når personalet tar med seg stoppeklokke inn i garderoben og sjekker hvor lenge barn må vente på å få hjelp?

Les mer >>

Hvordan kan mobbing forstås?

Er små barn i stand til å mobbe?

Les mer >>

Venn, lekekamerat, bestekompis – eller en trussel?

Relasjoner mellom barn utgjør en så stor del av barnehagepedagogikken at det fremstår som en selvfølge.

Les mer >>

Ja, vi elsker livsgleden i leken!

Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

Snakk om de minste!

Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.

Les mer >>