Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Språksprell - metodiske språkleker for 4–6-åringer

Dette er et utdrag fra Språksprellpermen som mange barnehager har tatt i bruk

Les mer >>

Hverdagssamtalene – en viktig arena for barns læring

Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?

Les mer >>

Norsk språktrening for minoritetsspråklige 4 og 5 åringer

Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.

Les mer >>

Lag lydbok med barna

En både lærerik og spennende aktivitet som kan utvikle seg i mange retninger. Strålende språkstimulering og engasjerte barn får du med på kjøpet

Les mer >>

Hvordan lærer barn språk

- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?

Les mer >>

Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>

Den magiske språkposen

Denne artikkelen er skrevet av Marie-Louise Nyberg. Hun har arbeidet med innvandrerbarn i 16 år, og reiser rundt for å forelese om sine arbeidsmetoder

Les mer >>

Karlstadmodellen – språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker

Karlstadmodellen er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker. Her finner du en innføring.

Les mer >>