Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>

Språksprell - metodiske språkleker for 4–6-åringer

Dette er et utdrag fra Språksprellpermen som mange barnehager har tatt i bruk

Les mer >>

Karlstadmodellen – språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker

Karlstadmodellen er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker. Her finner du en innføring.

Les mer >>

Hva er godt språkarbeid for de yngste?

Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.

Les mer >>

Barnehagen er grunnmuren i barns utdanning

Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?

Les mer >>

Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Den magiske språkposen

Denne artikkelen er skrevet av Marie-Louise Nyberg. Hun har arbeidet med innvandrerbarn i 16 år, og reiser rundt for å forelese om sine arbeidsmetoder

Les mer >>

Språk- og begrepsutvikling gjennom hverdagsaktiviteter

Her får du et lite tips på hvordan språkstimulering i hverdagen kan forsterkes med enkle virkemidler.

Les mer >>

Hvilke utfordringer kan barn med spesifikke språkvansker få i rollelek?

Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.

Les mer >>