Å kjenne kunsten å motivere sine medarbeidere og ikke minst deg selv, er en sikker vei til å skape gode resultater for din organisasjon. Motiver til arbeidsglede, og din arbeidsplass blir ikke bare et bedre miljø å være i – det øker også effektiviteten.

Flere undersøkelser viser at en glad medarbeider er mer effektiv enn en som ikke er det. Utover den klare fordelen det er å være i godt humør, ha god stemning og omgangstone, har du som leder også noe å vinne økonomisk ved å fokusere på dine medarbeideres arbeidsglede. Arbeidsgleden kan nemlig gi gode utslag på budsjettet, både på grunn av mer effektiv arbeidskraft og lavere sykefravær.

Her er en samling tips fra ulike eksperter til hvordan du kan motivere dine medarbeidere og skape mer arbeidsglede i hverdagen:

 

1. Behandle dine medarbeidere som mennesker – ikke «kun» som medarbeidere

 

Respekter at alle er forskjellige og vis medarbeideren at du forstår henne. Hvis du kjenner dine medarbeidere godt, kan du lettere være fleksibel i forhold til deres personlige situasjon.

Hvis en medarbeider opplever å bli sett og hørt vil de uten tvil yte mer når det trengs. Det blir snakket en del om work-life balanse, og det er viktig å ha balanse i dette regnskapet -så respekter dine medarbeideres privatliv. Hvis du f.eks. er fleksibel omkring arbeidstidene, vil det kunne lønne seg for organisasjonen på sikt.

 

2. Ros dine medarbeidere – og tilby dem feedback

Ros medarbeideren personlig eller ros offentlig foran alle. Det viktigste er ganske enkelt at du husker å gi ros. Ros og anerkjennelse virker oppmuntrende på arbeidsplassen. Du må bar huske at rosen må være ektefølt – du må kun gi ros når det er noe å gi ros for. Ellers kan det bare virke påtatt, og det fører ikke til noe positivt. Ros din medarbeider for noe hun virkelig har gjort bra og vær konkret med hva du roser for.

Tilby også dine medarbeidere løpende feedback. Vent ikke til den årlige medarbeidersamtalen. Lag et system slik at du minst fire ganger i året får snakket med hver enkelt av dine medarbeidere. Spør dem om de har det bra og om de trenger hjelp eller feedback.

 

3. Vær et godt eksempel og sørg for å selv være fornøyd

Mange tror at dess flere timer en er på jobb dess mer får en utrettet. Men det er viktig å huske at alle har behov for pauser, for å kunne yte optimalt. Pauser gir et avbrekk fra arbeidsoppgavene og ny energi til hjernen.

 

En undersøkelse om produktivitet viser at du i det lange løp er mer produktiv ved en 40 timers arbeidsuke enn ved en 60 timers uke. De som arbeidet 60 timer i uken var mer produktiv i fire uker, så falt produktiviteten til lavere enn dem som arbeidet 40 timers uke.

 

4. Sørg for å feire suksesser

Hvis dine medarbeidere skal yte sitt beste er det viktig at de føler at arbeidet de gjør er nyttig og at de gjør en forskjell og skaper resultater. Hvis du konstant forteller at dere er bakpå og at de må arbeide mer effektivt, vil de ikke føle at de er gode nok.

En god måte å vise dine medarbeidere at det de gjør er en veldig god jobb, er å feire dette underveis. Ikke kun en gang i året, men feire gjerne alle små seire i hverdagen. En avdeling som har stått på ekstra en periode, en medarbeider som har hjulpet en kollega, eller et problem dere har løst i fellesskap. Bruk gjerne avdelingsmøtene til å dele disse små suksesser – gjør suksessene synlige.

 

5. Marker også feil som blir gjort

Mange steder streber man etter en kultur med 0 som mål. Men vi er mennesker og gjør innimellom noen feil. For å lære av feil som blir gjort kan det være en god ide å fortelle om det til alle. Hva kan vi gjøre for å unngå at andre gjør samme feilen. De feilen som blir skjult for andre i organisasjonen vil gjenta seg igjen og igjen. Så hvis dere også marker feilene så vil dere på sikt få færre feil og bli mer innovative.

 

6. Gi folk ansvar og frihet

De lederne som gir sine medarbeidere ansvar får mer fornøyde medarbeidere. Dette fordi medarbeiderne gjennom økt ansvar vil føle seg som en viktig brikke i organisasjonens utvikling. Dette vil også gi positive ringvirkninger gjennom mer fornøyde, mer engasjerte, produktive, kreative og innovative medarbeidere.

Det er din oppgave som leder å vise tillit og å formidle at hver eneste medarbeider har en viktig rolle for organisasjonen.

 

7. Stopp uønsket adferd

Mange arbeidsplasser har ansatte som stadig er misfornøyde og klager, uansett om det er berettiget eller ikke. De gjør det gjerne på en irriterende og destruktiv måte. I stedet for å påpeke problemene på en konstruktiv måte, klager de høylytt over organisasjonens feil og mangler.  Noen av disse lite konstruktive medarbeiderne bruker i stedet all sin energi på å snakke ned andre. Mange av denne typen medarbeider er faktisk ikke klar over hvilken negativ innflytelse de har på sine kollegaer. Negativ adferd skader arbeidsklimaet og arbeidsgleden.

Du som leder bør først og fremst snakke med medarbeidere som utviser slik adferd, og la dem forstå hva de signaliserer, og dernest er det en god ide å prøve å hjelpe dem til å få mer arbeidsglede. Hvis du har gjort alt for å kunne hjelpe en slik medarbeider og det ikke fungerer, er det eneste utvei å si opp vedkomne.

 

8. Kommunikasjon er nøkkelen

Når du er åpen i din kommunikasjon og lytter til dine medarbeideres ideer vil de føle seg mer som en del av organisasjonens utvikling. Det vil garantert føre til mer motiverte medarbeidere. Jo mer du kan informere og involvere dine medarbeidere – jo bedre. Ikke bare si at din dør alltid er åpen for de, inviter dem inn.

Spesielt i endringsprosesser eller sparetider er det viktig å være ute blant medarbeiderne. Hvis det skjer en masse bak lukkede dører vil det oftest føre til å medarbeiderne begynner å tolke.  I verste fall begynne de å tolke i verste mening, og mistenke at det besluttes ting som vil gå ut over dem.

 

9. Ansett de mest fornøyde

Noen ganger sitter man som leder med to søkere til samme stilling med lik kompetanse. Da kan det være lurt å være oppmerksom på søkernes humør og utstråling gjennom intervjusamtalene. Velg den som virker mest positiv!