Barnehageforum - Rammeplan - Verdigrunnlag

Regnbuefamiliene: Familier kommer i mange former og varianter

Birgitte Fjørtoft

I rammeplanen for barnehager står det at «barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen» (KD, 2017). Men hvordan ser familiemangfold i barnehagen ut? Barnehagefolk har snakket med Sunniva Jarmann om hva vi kan gjøre i praksis for å inkludere alle barn og deres familier.

Les mer >>

Mer enn blått og hvitt

Johanne Ilje-Lien

Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?

Les mer >>

Du må stå for noe, ellers faller du for alt!

John Roald Pettersen

Barnehagene må vite hva de står for og styre virksomheten ut fra dette, mener Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. De har skrevet to nye bøker om ledelse i verdistyrte barnehager.

Les mer >>

Hvor ble det av Fröbel?

Liv Ingrid Fjellanger er høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund., Annette K. Winje er høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Vi ønsker økt fokus på viktigheten av barnehagefaglig kunnskap og kompetanse. Vår fagdisiplin bør bli mer aktive i offentlige utdanningsdebatter.

Les mer >>

Å markere høytider i barnehagen

Geir Winje

Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

John Roald Pettersen

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Jente og gutt – likeverdige muligheter?

John Roald Pettersen

Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet

Les mer >>

Landsdekkende undervisningsopplegg om likestilling

John Roald Pettersen

Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.

Les mer >>

Lærte mye av likestillingsprosjekt

John Roald Pettersen

Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter

Les mer >>

En likestilt barnehage

Kjell Simonsen

I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte

Les mer >>

Likestilling 2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Les mer >>

Dramatisk møte med kjønn og likestilling

Olga Myrvang

Arbeid med drama kan danne broer mellom barn og voksne og barn imellom

Les mer >>

Fornemmelser for jul - tanker om førjulstid i barnehagen

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?

Les mer >>

Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Marianne Werner

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>

Klimasmarte tips til barnehagen

Jenny Linander

En sjekkliste til klimasmarte tiltak du kan gjennomføre i din barnehage

Les mer >>

Er det jentene som skal endres?

Bergljot Østerås

Hvordan ivaretas likestllingsarbeidet i barnehagene?

Les mer >>

Kristendommen beskrevet ut fra Religionens sju dimensjoner

Birgitte Lerheim

Kristendommen er en snart to tusen år gammel religion som oppsto i Midtøsten og har spredt seg til hele verden

Les mer >>

Innføring i Islam for barn

Lena Larsen

En kort og enkel innføring i islam beregnet for skolebarn

Les mer >>

Nokre ting om filosofi i barnehagen

Steinar Bøyum

Forfatteren stiller (og besvarer) noen grunnleggende spørsmål rundt filosofi i barnehagen.

Les mer >>

Masteroppgave: Om etikk

Elin Holth

I denne masteroppgaven tar Masterstudent Elin Holth for seg etikk i forhold til barnehageyrket. Den er både nyttig og interessant for barnehageansatte.

Les mer >>

Å jobbe med verdigrunnlag i barnehagen

Trond Kristoffersen

Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.

Les mer >>

Vi trenger ikke tid til refleksjon – vi trenger mot!

Trond Kristoffersen

Refleksjon er kanskje pedagogens viktigste verktøy, men mange sier de mangler tid til refleksjon.

Les mer >>

Metode for å jobbe seg fram til et verdigrunnlag

Barnehageforum

Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet

Les mer >>
-->