Jente og gutt – likeverdige muligheter?

John Roald Pettersen

Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet

Les mer >>

Landsdekkende undervisningsopplegg om likestilling

John Roald Pettersen

Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.

Les mer >>

Lærte mye av likestillingsprosjekt

John Roald Pettersen

Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter

Les mer >>

En likestilt barnehage

Kjell Simonsen

I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte

Les mer >>

Dramatisk møte med kjønn og likestilling

Olga Myrvang

Arbeid med drama kan danne broer mellom barn og voksne og barn imellom

Les mer >>

Fornemmelser for jul - tanker om førjulstid i barnehagen

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?

Les mer >>

Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Marianne Werner

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>

Klimasmarte tips til barnehagen

Jenny Linander

En sjekkliste til klimasmarte tiltak du kan gjennomføre i din barnehage

Les mer >>

Er det jentene som skal endres?

Bergljot Østerås

Hvordan ivaretas likestllingsarbeidet i barnehagene?

Les mer >>

Kristendommen beskrevet ut fra Religionens sju dimensjoner

Birgitte Lerheim

Kristendommen er en snart to tusen år gammel religion som oppsto i Midtøsten og har spredt seg til hele verden

Les mer >>

Innføring i Islam for barn

Lena Larsen

En kort og enkel innføring i islam beregnet for skolebarn

Les mer >>

Nokre ting om filosofi i barnehagen

Steinar Bøyum

Forfatteren stiller (og besvarer) noen grunnleggende spørsmål rundt filosofi i barnehagen.

Les mer >>

Masteroppgave: Om etikk

Elin Holth

I denne masteroppgaven tar Masterstudent Elin Holth for seg etikk i forhold til barnehageyrket. Den er både nyttig og interessant for barnehageansatte.

Les mer >>
-->