Barn i flerspråklige familier

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Et informasjonshefte som omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Les mer >>

Ivareta dei yngste barna sin leik!

Bente Tveit, Nyutdanna barnehagelærar frå Høgskolen i Stord/Haugesund

Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?

Les mer >>

Det nevroaffektive perspektivet på lek

Margareta Öhman

Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Kjell Gustumhaugen

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Det viktige uterommet

Eli Thorbergsen

Uterommer har en enda større betydning som pedagogisk arena enn vi har antatt

Les mer >>

Rognebær i en kopp

Ellen Morberg

I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres

Les mer >>

Pedagoger har for lite kunnskap om naturen

Kjell Simonsen

Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn

Les mer >>

Kartlegg - eller ta konsekvensene!

Kjartan A. Belseth

I denne artikkelen diskuterer forfatteren temaet kartlegging i barnehagen.

Les mer >>

Udanningsforbundet med debatthefte om kartlegging

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen

Les mer >>

Kartlegging av barn i barnehagen

Kathrine M. Fagereng

Førskolelærerstudent Kathrine M. Fagereng skriver om kartlegging av barn i barnehagen.

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Sonja Sheridan

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>

Dokumentasjon er et tvilsomt begrep

Sigurd Aukland

Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet

Les mer >>

Å fange læringen

Christina Wehner Godee

Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene

Les mer >>

Hva er pedagogisk dokumentasjon?

Kari Pape

Kari Pape skriver her avklarende om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dette er et godt grunnlagsdokument for en diskusjon i barnehagen.

Les mer >>
-->