Barnehageforum - Rammeplan - Pedagogisk Virksomhet

Fant en arena for fortellingene mine

John Roald Pettersen

Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.

Les mer >>

God norsk kommer ikke av seg selv

John Roald Pettersen

Barn trenger øvelse for å lære og forstå norsk. Derfor må både barnehage og skole jobbe systematisk med språket, mener Else Havnevik Devold. Men hvordan?

Les mer >>

Barn i flerspråklige familier

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Et informasjonshefte som omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Les mer >>

Ivareta dei yngste barna sin leik!

Bente Tveit, Nyutdanna barnehagelærar frå Høgskolen i Stord/Haugesund

Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?

Les mer >>

Det nevroaffektive perspektivet på lek

Margareta Öhman

Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Kjell Gustumhaugen

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Det viktige uterommet

Eli Thorbergsen

Uterommer har en enda større betydning som pedagogisk arena enn vi har antatt

Les mer >>

Rognebær i en kopp

Ellen Morberg

I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres

Les mer >>

Pedagoger har for lite kunnskap om naturen

Kjell Simonsen

Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn

Les mer >>

Kartlegg - eller ta konsekvensene!

Kjartan A. Belseth

I denne artikkelen diskuterer forfatteren temaet kartlegging i barnehagen.

Les mer >>

Udanningsforbundet med debatthefte om kartlegging

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen

Les mer >>

Kartlegging av barn i barnehagen

Kathrine M. Fagereng

Førskolelærerstudent Kathrine M. Fagereng skriver om kartlegging av barn i barnehagen.

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Sonja Sheridan

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>

Dokumentasjon er et tvilsomt begrep

Sigurd Aukland

Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet

Les mer >>

Å fange læringen

Christina Wehner Godee

Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene

Les mer >>

Hva er pedagogisk dokumentasjon?

Kari Pape

Kari Pape skriver her avklarende om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dette er et godt grunnlagsdokument for en diskusjon i barnehagen.

Les mer >>
-->