Lekende leseglede

Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?

Les mer >>

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Alt for mange barn trives ikke i barnehagen

Les mer >>

Demokratisk versus skremselspedagogikk

Det skal ikke være en vinner og en taper i en konflikt mellom et barn og en voksen

Les mer >>

Den voksne har 100 prosent ansvar for relasjonen med barn

Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?

Les mer >>

Den usynlige omsorgen

I denne artikkelen skildrer Merete Mortensen omsorgen mellom de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

HA MEDFØLELSE MED DEG SELV

Bli din egen beste venn

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>

Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>