Barnehageforum - Berikende hverdagssamspill

Små barn i barnehagen lærer best når de selv fatter interesse for noe og får utforske dette sammen med kompetente andre.

I en travel barnehagehverdag blir det ofte korte samspillssirkler, for eksempel ved at et barn peker på noe, den ansatte svarer og så flytter den ansatte oppmerksomheten sin over på noe annet. Ved å

nordiske impulser April 2024 Møt May Britt Drugli og andre dyktige foredragsholdere snakke om læring på barnehagevis. 

Under Nordiske Impulser 2024 vil vi presentere ny barnehageforskning, kunnskap og erfaringer. Vi tar læringsbegrepet tilbake til barnehagen, og stiller spørsmålet: Hva er læring – på barnehagevis?

være til stede i samspillet en liten stund til og bevisst utvide og berike det barna gjør eller er opptatt av, blir muligheten til å fremme deres læring mye større. Ansattes engasjement og støtte vil få barna til å være oppmerksomme litt lenger og få til litt mer enn de ville gjort på egen hånd.  

Her er noen tips til hvordan fremme små barns kapasitet til å tenke og lære i vanlige hverdagssituasjoner der en ansatt er sammen med en mindre gruppe småbarn:  

  • Tilby barna et stimulerende miljø og vær der barna er. 
  • Se hva barna er oppmerksomme på eller holder på med (la barna «serve»). 
  • Gi den støtten som trengs for at barna får til å gjøre det de prøver på, for eksempel legge et puslespill, bygge tårn, lage sandkaker, kle på seg, smøre brødskive med mer. Noen barn trenger bare et hint, andre trenger fysisk og/eller verbal støtte. 
  • Gi enkle forklaringer eller enkel informasjon knyttet til det som skjer, på den måten utvides barnas kunnskap.  
  • Bruk av åpne spørsmål knyttet til det som foregår i situasjonen vil få barna til selv å tenke og gi rom for deres bidrag, selv om de ennå ikke har utviklet et verbalspråk.  
  • Gi rom for barnas respons, noen småbarn trenger tid til å tenke eller reagere.  

Samspillet går frem og tilbake i flere omganger, der det for hver «runde» legges til

refleksjonsoppgave:

Hvordan kan små barns tenkning og læring støtter under lunsjmåltidet? 

Hva kan ansatte konkret gjøre? 

informasjon basert på barnas egne kommentarer eller handlinger. For eksempel kan barna støttes på å prøve en ny strategi for å få noe til. På den måten berikes barnas egne erfaringer og forståelse skritt for skritt.  

Feedback som gis til barna er konkret og tilpasset det enkelte barn («du brukte mange farger, for en fargerik tegning» heller enn «så fin tegning du har laget») 

Barnas prosess blir satt ord på og bekreftet («nå jobber du hardt, du får det til»), noe som ofte vil få dem til å prøve litt til heller enn å gi opp når noe blir vanskelig.