Å fange læringen

Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Foreldresamarbeid utenfor normen

Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.

Les mer >>

Det viktige uterommet

Uterommer har en enda større betydning som pedagogisk arena enn vi har antatt

Les mer >>

Førskolelærer, form framtiden!

I dag er det viktigere enn noen gang at førskolelærerne viser sitt profesjonelle ansvar, slik at ikke politikere, økonomer og jurister alene får legge premissene for hva som er en god barnehage. Hva må vi gjøre for å få til denne oppgaven, og hva kan vi lære av historien?

Les mer >>

Barn, døden og sorg

Denne oppgaven handler om barn og sorg i forbindelse med dødsfall og litt om jenters og gutters reaksjoner under en sorgprosess, og hvordan imøtekomme de.

Les mer >>

Hvor mange tenner har en kråke?

Det er viktig å ta matematikken på alvor – og lov til å bruke humor for å gi barna matematisk forståelse, sier Gerd Åsta Bones.

Les mer >>

Klissete forming og livslang læring

Hele verden består av to ting: mennesker og gjenstander, og begge er avhengig av hverandre. Mennesker kan ikke leve uten gjenstander, og gjenstander betyr ingenting uten mennesker. I forming skjer en relasjon mellom mennesker og gjenstander, noe som gjør livet meningsfylt!

Les mer >>

Jente og gutt – likeverdige muligheter?

Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet

Les mer >>