Undring og utforsking var utgangspunktet for et to måneders prosjekt i Midtstuen Kanvas-barnehage. Prosjektet utløste en strøm av eksperimentell lek.

Noen barnehager synes kanskje det å jobbe med realfag er et ork. Men rammeplanen sier faktisk at «personalet skal utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna». Og i våre øyne er realfagene en unik mulighet til å gi impulser til lek og viktige områder som barna må få kjennskap til for å forstå sin omverden, sier Håkon Sakshaug, barnehagelærer på avdeling Elgfaret i Midtstuen Kanvas-barnehage.
 

Enkle eksperimenter

I 2017 gjennomførte de et prosjekt der målet var å skape felles opplevelser der barna kunne undre seg, samtale, sanse og leke med ulike eksperimenter. I prosjektet, som for øvrig gav barnehagen Forskerfrø-prisen, tok de utgangspunkt i eksperimenter som kun krevde materialer man har liggende hjemme eller i barnehagen.
 
– Vi hadde en plan hvor vi hadde forberedt ulike brev fra «en gal professorfamilie» som hadde ulike oppdrag til barnegruppen. Hva som skjedde etter eksperimentene var gjennomført, var opp til barna! Ved å ha dette åpent la vi til rette for medvirkning i egen hverdag, samtidig som vi støttet barnas undring og lek, sier Håkon.
 
VerktøykassaDenne artikkelen er publisert i Verktøykassa nr. 2/2019. Les mer og tegn abonnement
 

Skapte mye lek

Prosjektet var i hovedsak tenkt som et prosjekt som skulle støtte opp under barns undring og nysgjerrighet. Det de etter hvert erfarte var at barna nesten umiddelbart etter å ha utforsket materialet, begynte å leke.
 
– I leken så vi mye mer utforsking og eksperimentering enn under selve eksperimentet, samtidig så vi at barna delte erfaringer og opplevelser med hverandre. Vi mener dette viser oss hvor mye barna bruker leken for å lære om verden rundt seg. Dette gjelder ikke bare i rollelek, men også naturfaglige fenomener som tyngdekraft, statisk elektrisitet, luft, vann og magnetisme.
 
Barn er nysgjerrige og har en unik evne til å ville forstå hvordan verden fungerer, oppsummerte de på Elgfaret. – Det er vår oppgave som institusjon og støtte opp under denne iboende nysgjerrigheten og derfor har vi valgt å ha et temaprosjekt der undring og utforskning skal skape grunnlag for lek og læring, sier Håkon Sakshaug.
 
 
DETTE ER NOEN AV EKSPERIMENTENE DE GJENNOMFØRTE I MIDTSTUEN KANVAS-BARNEHAGE:
 
FLYTENDE CD
Et veldig morsomt eksperiment. Vi limte først fast en drikketur fra en vannflaske på en cd. Deretter blåste vi opp en ballong som vi tredde over tuten. Luften gikk sakte ut av ballongen og endte med å dytte cd-en opp fra bordet og skli friksjonsfritt bortover. Det minnet veldig om en «airhockeypuck». Dette ble en populær leke på avdelingen. 
 
HVA FLYTER OG HVA SYNKER PÅ AVDELINGEN?
Dette eksperimentet er veldig enkelt, veldig morsomt, veldig læringsrikt og veldig VÅTT. To og to barn fikk en kasse med vann på deling. Deretter fikk de lov til å utforske hva som sank og hva som fløyt av leker på avdelingen. Det var elektrisk stemming da barna fikk lov til å prøve alle lekene opp i vann. Noen prøvde også med seg selv. Advarsel: det ble en del å rydde for de ansatte etterpå
 
MAGISKE PAPIRSTJERNER
Barna fikk tegne og klippe ut hver sin stjerne. Deretter brettet vi inn spissene og la de forsiktig opp i en balje med vann. Det som skjedde da var at stjernen, sakte men sikkert, åpnet seg på vannoverflaten. Også et eksperiment som nesten opplevdes som magisk.
 
RAKETTER AV PAPIR
Raketter er noe mange barn synes er spennende. Å lage sine egne raketter og blåse de av gårde med sugerør eller skyte de av sted med en hage slange er bade morsomt og lærerikt. Barna begynte raskt å utvikle leken til at rakettene skulle slukke branner rundt omkring på avdelingen. 

 
 
BALLONG-RAKETTEN
Vi festet en fisketråd tvers gjennom rommet. Deretter tredde vi en sugerørbit på tråden og tapet på en ballong som vi blåste opp. Når barna slapp ballongen føyk den tvers gjennom rommet. Veldig gøy!
 
VANNRAKETTEN
Vannraketten var også populær. Bildet viser hvordan den lages.

Kort om leketeorier

Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.

Les mer >>

Hvordan inspirere til rollelek?

God rollelek kommer ikke av seg selv. Barn trenger inspirasjon, materialer og lekekloke voksne.

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Hva er de viktigste kjennetegn ved den frie leken?

Leken bygger lekestyrke – en personlig styrke som er en måte å forholde seg til virkeligheten på, og som vi kan bære med oss og benytte oss av gjennom hele livet!

Les mer >>

De psykodynamiske teoriene

Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.

Les mer >>

Hva gjør du når barna leker?

For barna er det selve leken som er det viktigste, ifølge FNs konvensjon om barns rettigheter. Dette standpunktet gir viktig informasjon om hvordan vi skal betrakte barns lek, og om hvordan vi skal forholde oss til den. Leken er barnas eget domene.

Les mer >>

Barn trenger lekekloke voksne

Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek

Les mer >>

Sett av rikelig med tid til barnas frie lek

I lekforskningen beskrives lek ofte som en frivillig aktivitet hvor selve aktiviteten er det viktigste. Sånn er det også når man spør barn om hva lek er. Det beskrives gjerne som en selv-kontrollert aktivitet hvor voksne ikke har bestemt hva de skal gjøre. En aktivitet som kjennetegnes av at det som skjer er artig, aktivt, spontant, fritt, ubegrenset, selv-initiert og naturlig.

Les mer >>

5 trinn for å skape stimulerende samspill på lekeplassen

Test ut hva som skjer når dere, som barnehagepersonale, bruker lekeplassen på en annen måte enn dere pleier.

Les mer >>