Barnehageforum - Ski som aktivitet i barnehagen

Tenk deg å høre en gjeng med hylende glade barn ute på ski en klar vinterdag.En gjeng som kommer tilbake til barnehagen med røde roser i kinnene og et stort smil om munnen. Foreldre som henter sine stolte barn, som litt sliten forteller hvordan de mestret å kjøre ned bakken med porter og hopp.

Er dette bare en illusjon?

Kanskje du som ansatt i barnehage tenker med gru på å ta med deg en gjeng viltre barn ut på ski.
Ski og staver som krysser seg, hylende barn som ikke kommer seg opp bakken, eller barn som faller og blir liggende kalde og våte. Kanskje du ikke har gått så mye på ski selv, eller bare husker slitsomme turer med mor og far i en kjedelig løype.
 

VerktøykassaDenne artikkelen er første gang publisert i Verktøykassa nr. 4/2023. Gå hit hvis du ønsker å se nærmere på Verktøykassa og eventuelt tegne ett abonnement.


Det finnes sikkert mange argumenter for å la være å ta barna i barnehagen med på ski, men det finnes flere grunner til å forsøke.

 • Aktiviteter på ski er en flott måte for barn å være i aktivitet på om vinteren.
 • Ved rett organisering og tilrettelegging gir aktiviteten mestringsfølelse.
 • Vanskelighetsgraden på løyper, bakker og aktiviteter må tilpasses barnas alder og ferdighet
 • Det er viktig at størrelsen på aktivitetsområdet tilpasses antall deltakere.


Som med mye annet kommer resultatet an på hvordan planleggingen ble gjennomført.


Planlegging og forberedelser


Utstyr
Økonomi som sosial ulikhet i samfunnet kan være vanskelig for både barn og deres foreldre. Det finnes dog tiltak som barnehagene kan sette i verk, som et bidrag til å utjevne den sosiale ulikheten. Eksempelvis kan man tilby materielle lån i barnehagen, slik at alle barnehagebarn har de samme mulighetene.

Enkelte barnehager har skaffet seg utstyrspakker slik at alle barn låner utstyr fra egen barnehage.
Norges Skiforbund Langrenn og SpareBank 1 har lansert Skibanken sammen med samarbeidspartnere. Skibanken er verdens første bank hvor man kan ta ut brukte og ubrukte skipakker som valuta. Skiene fordeles til institusjoner, organisasjoner og klubber som lover å gi utstyret nytt liv og får skiene ut i løypa igjen.

 


 

Barnehager kan derfor søke om skipakker på www.skibanken.no

Det arrangeres mange byttehelger og bruktmarkeder rundt om i hele landet. Her er det også mulig å kjøpe billig brukt skiutstyr både for privatpersoner, men også barnehager kan gjøre et kupp om de ønsker å investere i utlånsutstyr. Norges Skiforbund Langrenn, lokale klubber og Sparebank 1 arrangerer byttehelgen sammen.

www.Byttehelgen.no finner du oversikt over byttehelger i ditt nærområde.

Det finnes også utlånsenheter mange steder rund om i landet. BUA og Kirkens Bymisjon sitt Skattekammeret har til sammen 197 utlånsenheter fra Vadsø i nord til Mandal i sør. De aller fleste har skiutstyr til gratis utlån.
Hva er rett skiutstyr for barn?


Rett utstyr kan være avgjørende for å oppleve skiglede. Ski som er for lange eller har for stivt spenn kan gjøre at barna mister gleden ved å gå på ski. Ski for barn kan gjerne være mellom halsen til toppen av hodeøyde. Det er bedre å leke på korte ski, enn for lange og tunge ski. I lek er staver ofte bare i veien, og balansen blir mer utfordret uten staver. Start opplæring uten staver, og pass på at der det leker mange sammen i fartsfylt lek er ikke stavene med i leken.

Det finnes flere type barneski. Felleski er godt egnet i starten fordi de har ofte greit feste.
Etter hvert når barn får større skiferdighet kan felleski føles som en hindring for å komme seg raskt fram.
 

Smørefrie ski har riller under midten og kan være et godt alternativ for å slippe å smøre ski, men kan på enkelte fører føles bakglatte. Ski som skal smøres er best dersom de voksne tar seg tid til å smøre ut ifra dagens føre, men dette kan være en utfordring i barnehagen. Det er derfor fordeler og ulemper med alle typene ski.
 

Det er viktig at skiene skal kunne brukes, og om barna skulle gå over parkeringsplassen uten å ta skiene av seg, er ikke så farlig. Noen riper ødelegger ikke barneski.
 

 
Skiområdet

Er området du planlegger å bruke trygt?
 • Er det kjøretøyer (biler, anleggsmaskiner, tråkkemaskin mm) i nærheten og det er sjanse for at aktiviteten kan komme i konflikt med disse?
 • Er det annen aktivitet som foregår i samme område der det er fare for skade?
 • Er det mulig å ha en fartsretning oppover og en annen nedover dersom man er i en bakke?
 • Står det hindringer i veien som kan være farlige dersom man har fart i nedoverbakke?
 • Er det noe som kan stikker opp fra bakken under snøen som ikke er synlig?
   

Er området egnet?

 • Er det mulig å skape rett læring på området ut ifra nivået på deltageren?
 • Er det mulig å skape progresjon?
 • Er det eventuelt mulig å utbedre området slik at det blir egnet?


Er det plass nok til alle?

 • Har vi nok plass til at alle kan være i stor aktivitet hele tiden, slik at det ikke blir venting?

Er det plass til alle aktivitetene?

 • Er det mulig å tilrettelegge området i forkant slik at man kan starte på neste øvelse/aktivitet uten å måtte bruke tid på å omorganisere området?

Endre vanskelighetsgraden:

 • Dersom man har en spade er det mulig å skape flere elementer som kan være gøy.
 • En liten kul i løypa kan gjøre området litt mere utfordrende, og dermed har man en progresjon i opplegget.
 • For de barna som har raskest progresjon kan et lite hopp være nok til at utfordringen blir stor nok, slik at interessen holdes oppe.


Dersom man lager en liten kul eller et hopp kan det også være greit å ta med seg en rive, slik at man kan krafse opp snøen rundt disse elementene (unngå at det blir vanskelig å bruke elementene på grunn av hardt underlag)

For barn som skal lære å gå på ski er det svært nyttig å tilrettelegge for oppdagende læring. Ved å sette ut utstyr på et område, blir det mange flere muligheter på området. Det er ofte lite som skal til for at barn kan holde på i lang tid i et område, dersom de har mange elementer de kan utfordres i. Lek, spenning og mestring er nøkkelord for få til en god skiopplevelse for barn i barnehagen.Ute i kulda

Mange barn elsker å være ute, selv i mange minusgrader. Men som ellers når barn er ute i kaldt vær er det viktig å følge med på barna. Det er viktig å vurder kulda ut fra temperatur og vind.
Kle på barna ut ifra aktivitetsnivå. Barn som konstant er i bevegelse trenere kanskje ikke så mye klær som barn som har lett for å bli stående mer stille. Ved kaldt vær er det ekstra viktig at aktivitetene er godt tilpasset og godt organisert.


 

Under aktiviteten

For nybegynneropplæring er åpne flater det beste området å starte på. Dersom området går over jorder eller plener med nedslått gress er det lite snø som kreves.
 

Når vi starter med skiaktivitet er det viktig at barna får utfordringer i sitt eget tempo. Balansegangen mellom utfordringer og mestring kan være små for barn. Det er derfor viktig at utfordringen blir tilpasset hvert enkelt barn. Flytsonemodellen er fin å bruke for å sjekke at det er balansegang mellom utfordringer og mestring.
 

Ved å tilrettelegge et område med forskjellige aktiviteter med forskjellig vanskelighetsgrad kan gjøre at barn med forskjellig utvikling kan delta sammen på aktiviteten på et begrenset område. Da kan vi skape glede og lystbetonte aktiviteter

Ved oppstart av skiaktiviteter er det fint å gå gjennom de 7 læringsmålene.

 1. Ta på og av ski
  Ved oppstart av skiaktivitet er det viktig å lære alle barn å selv ta på og av ski. Dersom barna ikke lærer å ta på skiene selv vil mye av tiden å med på å hjelpe barn med å ta på ski. Det kan være nødvendig å demonstrere hvordan en binding fungerer. For å være forberedt til vinteren kan det å lære å ta på og av ski like godt læres på en plen på høsten, som å vente til vinteren er der. Ved å ta på ski og labbe rundt på gresset på høsten er vi godt forberedt til den glatte snøen laver ned. Når snøen kommer kan det også være et godt hjelpemiddel å bruke et teppe/fleesduk å stå på for å unngå snø i bindingen, eller at skiene sklir. Progresjonen i øvelsen vil være alt i fra to og to som hjelper hverandre å ta på ski (støtte hverandre) til å ta på ski raskest mulig.
 2. Reise seg etter fall
  Dette er også en øvelse som er godt mulig å trene på høsten på gresset. Vanskelighetsgraden øker i takt med helning på terreng og dybden snø. Øvelsen utføres ved å få kontroll på skiene ved å legge seg på ryggen og få skiene i rett posisjon.
 3. Få kontroll på skiene
  Også en øvelse som det er mulig å trene på gresset. Starte å gå over enkelte flate hindre/porter for å kjenne lengden på skiene
 4. Enkel tyngdeoverføring
  Øvelse som også kan trenes inn på gress. Bevege tyngden fra en ski til den andre skien. Kan utføres i mange forskjellige øvelser over porter
 5. Gli på skiene
  Etter hvert er det å starte med gliøvelser, der fokus er å gjennomføre et spark med bena for å starte en glifase. Her er øvelser som sparkstøtting ( ta av en ski og sparke med det beinet eksempel på en øvelse)
 6. Bremse og stoppe
  Det er viktig å lære hvordan vi kan bremse og stoppe på ski for å unngå uhell. Lære ploging først på flatmark der en er hest og den andre er kjerre, for så å prøve seg i bakke.
 7. Lære motbakketeknikker som sideveis tråkk og fiskebeinHer kan teppet som vi bruker under å lære å ta på ski også være til god hjel for å få mindre glatt underlag. Progresjonen er å lære uten bruk av teppe. Så skal alle disse teknikkene settes sammen slik at det skapes fart.

Når alle 7 læringsmålene er gjennomgått er det bare å sette i gang aktiviteten med å bygge ferdighetsløyper der barna utfordres på alle disse læringsmålene.

Ved å lage aktiviteter med forskjellig vanskelighetsgrad kan alle barna være på samme område. Å bruke leker som barna leker ute ellers på sommeråret er også fint. Dersom man har store områder for skiaktivitet er det supert å leke hauk og due, nappe haler og andre leker. Bruk de områdene som er tilgjengelig i nærområdet. Det er mulig å sjekke med lokal skigruppe om hjelp til preparering.Grasrottrenerkurs for barnehageansatte

Norges Skiforbund langrenn sammen med Norsk Tipping har et kurs som egner seg godt for barnehageansatte som har lyst å lære hvordan det kan tilrettelegges for god skiferdighetsutvikling. Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for barn og unge, som skal lære skiferdighet på ski
Kurset tar for seg de 7 læringsmålene som er beskrevet ovenfor, og viser forskjellige øvelser og progresjon på disse øvelsene..

Kurset skal gi kunnskap om å lede en gruppe, skape godt miljø og sette i gang skiaktiviteter
Gjennom å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter skal barn få motiverende aktiviteter som er mestringsorientert, og dermed gir trivsel for alle. Kurset har som mål å få kursdeltageren til selv å reflektere over hvilke muligheter som finnes i sitt område og for den gruppen som skal aktiveres.
Kurset er et praktisk kurs på 4 timer der kursdeltagere skal gjennom 7 læringsmål som strekker seg fra å lære å ta på ski, til å utnytte teknikk og terreng til å skape fart.

I tillegg ligger det et 2 timers E-læringskurs.

Ved å delta på det praktiske kurset, samt å ta e-læring, får deltageren godkjent kursmodulen Grasrottrener.

Det finnes 16 skikretser i Norge. Ta kontakt med skikretsen (gamle fylkesgrenser) der du tilhører og be de sette opp Grasrottrenerkurs i ditt nærområde.
Kurset er gratis og krever ingen forkunnskap 

Liv og røre med sølekjøkken

Å tilberede mat i friluft er god kur mot grå hverdager fordi det setter kokkens skaperglede i sving. Det gjelder for barn også.

Les mer >>

Gutt plagsom, gutt voldsom – Med rett til å leke

Mener du kjepper er farlig fordi barna kan slå hverandre med dem? Syntes du ting som forestiller skytevåpen og kanoner er umoralsk? Får du rett og slett fnatt når helten Henry Danger hopper frem så perlene spruter?

Les mer >>

Bilen prioriteres foran barnas lekeareal

Utearealet i barnehagen blir redusert samtidig som arealet til parkering forblir uendret

Les mer >>

Barn vil gjerne leke med oss voksne

”Får vi leke nå?” spør barna når samlingsstunden er ferdig. Jeg tror mange barnehagelærere kjenner seg igjen i denne situasjonen. Barn vil leke, de slåss for å få leke og lek er nesten hele tiden aktuell og ønsket i deres verden og i deres hverdag. Kanskje er det dette vi kaller fri lek når barna får bestemme at nå leker vi!

Les mer >>

Det viktigste er å få leke – egne lekminner

Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?

Les mer >>

Her lever rolleleken!

Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.

Les mer >>

Får jeg være med i leken?

For at vennskap skal oppstå må barn få leke sammen, det synes opplagt. Men alle får ikke alltid være med i leken, og noen sliter mer enn andre barn med å få innpass.

Les mer >>

Kommoder med lekelyst

Synes dere av og til at lekemateriellet spres for alle vinder før barna rekker å skape lek som får vare en stund? Da kan en god lekekommode være tingen.

Les mer >>

Kognitive teorier om lek

Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek

Les mer >>